Väestöliitto myönsi Kelalle Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen

Kuva tunnuksen kanssa. Kuvassa Kuvissa vasemmalta oikealle: Pasi Lankinen, Outi Antila, Tuija Sarlin, Tuula Hällfors-Laaksonen.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Pasi Lankinen, Outi Antila, Tuija Sarlin, Tuula Hällfors-Laaksonen.

Kela on saanut 17.5.2021 Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnuksen myöntäminen Kelan kaltaiselle laajasti tunnetulle organisaatiolle on erityisen merkittävää: Kelassa työskentelee yli 8000 henkilöä ja sen toiminta on valtakunnallista.

Mediatiedote

Kela on kehittänyt perhe- ja isäystävällisyyttä sekä työpaikan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta useiden vuosien ajan koko organisaatiossa ja eri yksiköissä. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kokemukset ovat muuttuneet Kelassa myönteiseen suuntaan erityisesti viimeisimpien henkilöstökyselyjen 2019 ja 2021 välillä, ja tulokset ovat nyt valtaosin kiitettäviä.

”Kela on halunnut määrätietoisesti kehittää ison valtakunnallisen organisaation käytäntöjä ja toimia samalla esimerkkinä muille suurille organisaatioille. Olemme myös pohtimassa ja valmistelemassa tulevaisuuden työnteon mallia koronan jälkeiselle ajalle. Myös siinä huomioidaan työn ja muun elämän entistä parempi yhteensovittaminen”, kertoo Kelan pääjohtaja Outi Antila. 

Kelan henkilöstökyselyn tulokset osoittavat, että tyytyväisyys työn ja perheen sekä muun elämän yhteensovittamiseen on lisääntynyt eri osa-alueilla. Työaikajoustoja on viime vuosina lisätty, ohjeistuksia on tarkistettu ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetty. Kuten monilla muillakin työpaikoilla, Kelassa etätyö on kuluneen koronavuoden aikana laajentunut entisestään. Uusia jo vakiintuneita ja hyväksi havaittuja työtapoja on tarkoitus hyödyntää myös tulevaisuudessa.

 ”Perheystävällinen työelämä hyödyttää meitä kaikkia. Työpaikkojen perheystävällisyys on yksi keinoista vaikuttaa eriarvoisuuteen, johon Suomi on ajautunut perheellistymisen edellytysten suhteen. Väestöliitossa toivomme, että Kelan esimerkin mukaan myös muut julkiset valtion ja kuntien työyhteisöt liittyvät aktiivisin toimin vahvistamaan perheystävällisiä käytäntöjään”, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliitto antaa erityismaininnan, että Kela on monipuolisesti pitänyt esillä laajaa perhekäsitystä. Kelassa on tehty myös uudistuksia, joilla halutaan tukea eri sukupuolia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Kelassa toimii henkilöstön perustama sateenkaariverkosto, joka on herättänyt laajasti myönteistä huomiota. Kokonaisuudessaan Kelassa on panostettu työntekoon ja hyvinvointiin elämänkaaren eri vaiheissa. Kotietätyö on vähitellen tullut Kelassa mahdolliseksi myös asiakaspalvelutehtävissä ja etuuskäsittelyssä, mikä ei ollut lähtötilanteessa itsestään selvä päämäärä.

 ”Kela on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä viime vuosina. Kelassa on perusteellisesti selvitetty henkilöstön tarpeita ja toiveita. Lisäksi on kiinnitetty huomiota perheystävällisyyttä ja tasa-arvoa koskevaan viestintään ja asenteisiin. Organisaatiossa on valmennettu esihenkilöitä, ja vanhemmuuden tasa-arvoa on edistetty monin tavoin, muun muassa kannustamalla isiä pitämään perhevapaita aiempaa enemmän”, kertoo hankepäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta.

 Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen voi saada kokonaisarvioinnin jälkeen. Kriteereissä korostuvat todennettu näyttö henkilöstökyselyjen tuloksista sekä henkilöstöltä ja johdolta kerätty muu tieto organisaation kehittämistyöstä. Tärkeä edellytys tunnuksen myöntämiselle on myös yrityksen tai organisaation halu kehittää jatkuvasti käytäntöjä ja työnteon kulttuuria.

 Lisätietoja: Hankepäällikkö Anna Kokko, Väestöliitto anna.kokko@vaestoliitto.fi