Väitös: Työttömyys voi heikentää lapsiperheellistymistä

Toistuva työttömyys voi heikentää ja hyvä tulotaso taas tukea vanhemmaksi tuloa, osoittaa erikoistutkija Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan, joka julkaistiin osana Finnish Yearbook of Population Research -vuosikirjaa.

Pitkään Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella työskennellyt, Kelan erikoistutkija Anneli Miettinen tarkastelee Turun yliopistoon tekemässä väitöstutkimuksessaan lastensaannin ja yksilöiden sosioekonomisten resurssien välistä yhteyttä Suomessa.

– Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa varsin yhdenmukaisesti sekä naisilla että miehillä, kertoo Miettinen.

Naisen työmarkkina-asemalla näytti jopa olevan hieman voimakkaampi yhteys lastensaantiin kuin miehen asemalla, kun tarkasteltiin pariskuntia yhdessä.

– Tulos viittaa siihen, että Pohjoismaissa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä tukevat instituutiot ja normit edistävät lastensaantia, Miettinen sanoo.

Suomessa naisten työssäkäynnillä on pitkät perinteet, ja kummankin puolison odotetaan osallistuvan perheen elättämiseen.

– Samalla tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kumman tahansa puolison työttömyys voi siirtää lastensaantia, Miettinen sanoo.

Tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan vaikuttanut lastensaantiin silloin, kun tarkastelun kohteena oli palkaton kotityö.

– Miesten osallistumisen lisääntyminen kotitöissä ei edistänyt parien lastensaantia, Miettinen kertoo. Sen sijaan naisten tekemän palkattoman kotityön määrän kasvu vähensi lastensaantia erityisesti kahden ansaitsijan talouksissa.

Miettisen väitöskirja selvitti työmarkkina-aseman mukaisia eroja ensimmäisen lapsen saamisessa 1990-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle. Pariskuntien työnjakoa kotitöissä ja lastenhoidossa koskevassa osatutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen keräämää ajankäyttöaineistoa.


VTM Anneli Miettinen esittää väitöskirjansa ”Socioeconomic resources and family formation among young Finnish adults” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.6.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Einiö (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Marika Jalovaara (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Tiedote Turun yliopiston verkkosivuilla: Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa

Lisätietoja

Miettinen Anneli, erikoistutkija
puh. 050 328 9311
anneli.miettinen@kela.fi

Miettinen, A. Socioeconomic resources and family formation among young Finnish adults. Finnish Yearbook of Population Research, 57. https://doi.org/10.23979/fypr.130512

Finnish Yearbook of Population Reseach -lehteä julkaisee Väestöliitto yhdessä Suomen väestötieteen yhdistyksen ja Siirtolaisuusinsituutin kanssa.