Vuoden isä -palkinto kolmelle isälle

Kuvassa Matti Väliahdet, ministeri Sanni Grahn-Laasonen, Janne Saarela ja Christopher Gullmans .

Rovaniemeläinen Matti Väliahdet, espoolainen Christopher Gullmans ja seinäjokelainen Janne Saarela on tänään palkittu Vuoden isä -palkinnolla. Palkinnon jakoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Palkitut isät ovat esimerkillisellä tavalla luoneet mallia turvallisesta ja vastuullisesta isyydestä ja edistäneet sukupuolten tasa-arvoa perhe-elämässä esimerkiksi järjestämällä lastenhoidolle aikaa. Palkitut ovat löytäneet keinoja olla lasten tukena erityistilanteessa, toimineet lasten etua ajatellen sekä nostaneet esiin isyyteen liittyviä kysymyksiä.

Ministeri Grahn-Laasonen toteaa puheessaan isyyden täysimittaisen kokemisen tärkeydestä niin isille itselleen kuin yhteiskunnalle: ”Monet isät ovat havainneet isyyden tuottavan sellaista hyvänolontunnetta ja elämän tarkoitusta, jota ei voi saada mistään muualta”, sanoo ministeri ja kannustaa isiä pitämään perhevapaita.

”Nyt palkitut isät tuovat kukin monipuolisesti ja ajankohtaisella tavalla esiin isyyden merkityksellisyyttä. Heidän taustoistaan ja elämäntilanteistaan rakentuvat luontevasti tämän vuoden palkinnonjakoa yhdistävät teemat: isien ja perheiden moninaisuus, yhdenvertaisuus sekä sukupuolistereotypioiden hälventäminen”, toteaa Vuoden isä -valmistelutyöryhmän 2023 puheenjohtaja, ohjelmapäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta.

Vuoden isä -palkinnon saajat 2023

Janne Saarela (45) on neljän lapsen isä Seinäjoelta. Saarelan palkitsemisperusteena on muun muassa hänen aktiivinen osallistumisensa lastensa harrastuksiin ja vanhentuneiden sukupuolinormien haastaminen. Saarela on muun muassa seinäjokelaisten miesten muodostelmaluistelujoukkueen perustajajäsen ja edelleen aktiivisesti toiminnassa mukana.

Matti Väliahdet (84) on yksinhuoltajaisä ja isoisä. Väliahdetilla on neljä lasta, joista nuorimman omaishoitajana hän toimi yli 30 vuoden ajan. Väliahdetin palkitsemiseen vaikuttivat hänen esimerkkinsä turvallisesta ja läsnä olevasta isyydestä. Hän on myös aktiivisesti mukana paikallisessa yhdistystoiminnassa.

Christopher Gullmans (36) on adoptoitu lapsena Suomeen. Tällä hetkellä Gullmans hoitaa kotona hänen ja hänen vaimonsa yhteistä, erityishuomiota vaativaa lasta. Gullmansin palkitsemisperusteena on muun muassa hänen esimerkillinen isämallinsa sekä tahto jakaa hoivavastuuta tasa-arvoisesti.

Vuoden isä -palkinto

Vuoden isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi yhä enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä sukupuolten tasa-arvoa.

Ensimmäinen Vuoden isä -palkinto jaettiin vuonna 2006. Palkinnon on saanut yhteensä 46 isää, vuoden 2023 palkittavat mukaan luettuna.

Vuoden isä -palkinnon valmistelusta on vastannut Väestöliitto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtakunnallisten perhe- ja muiden järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Vuoden isä 2023 valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, ohjelmapäällikkö Anna Kokko, p. 050 342 0572, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Haastattelupyynnöt

Janne Saarela, p. 050 3081626, janne.saarela@netikka.fi

Matti Väliahdet, p. 0400 399 116, matti.valiahdet@gmail.com

Christopher Gullmans, p. 050 471 9849, chris.gull@live.co.uk (haastattelukielet: ruotsi, englanti)