Yrityksen joululahjoitus on arvokas tapa tukea lapsiperheitä 

Joulu on perheestä joulukeräyksen kuva.

Yritysten joululahjoitus hyväntekeväisyyteen on perinne, jolla voi viestiä yritykselle tärkeitä arvoja. Monissa yrityksissä mietitäänkin parhaillaan, mikä olisi tänä vuonna sopiva joululahjoituskohde.

Väestöliiton Kaikki on perheestä -kampanja on hieno lahjoituskohde yrityksille, joille perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on tärkeä arvo. Näinä aikoina yritysten tuki perheiden hyväksi on entistäkin arvokkaampaa.

“Väestöliitto on toiminut suomalaisten perheiden auttamiseksi vuodesta 1941 alkaen. Yhteiskuntamme kestävyys kohdata tämän päivän ja tulevaisuuden haasteet rakentuu perheissä ja lähiyhteisöissä. Perheiden pärjääminen on kohtalonkysymyksemme. Auttamalla Väestöliittoa tukemaan perheiden jaksamista, yritykset voivat olla mukana vahvistamassa lapsi- ja perheystävällistä Suomea ja yhteistä tulevaisuuttamme”, Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta vetoaa.

Yhdessä voimme huolehtia siitä, että yksikään perhe ei jää huolineen yksin 

Elämme poikkeuksellisen haastavia aikoja, jotka kuormittavat juuri lapsiperheitä. Pelkkä aineellinen tuki ei yksin riitä. Tarvitaan myös tukea perheiden jaksamiseen. Kiireisen työelämän ja lapsiarjen yhteensovittaminen ei aina ole helppoa. Perheen taloudellinen selviytyminen huolestuttaa ja parisuhde rakoilee. Moni kokee vanhemmuuteen liittyviä suorituspaineita ja riittämättömyyttä. Sosiaalisen tuen puute, yksin pärjäämisen kulttuuri ja häpeän kokemukset eivät helpota tilannetta. Liian moni sinnittelee huolien ja vaikeiden tunteiden kanssa yksin liian pitkään, jolloin myös uupumus ja lapsiin kohdistuva kuritusväkivallan riski kasvaa.  Tukea tulisi hakea ja saada mahdollisimman varhain ja matalalla kynnyksellä, jotta ongelmat eivät pääsisi syvenemään liian vaikeiksi.

Väestöliiton Kaikki on perheestä -kampanjalla kerätään varoja asiantuntevan ja maksuttoman Perhepulma-palvelumme ylläpitämiseen ja vahvistamiseen, jotta voimme auttaa yhä useampia vaikeassa tilanteessa olevia perheitä. Tukemalla vanhempien jaksamista, voimme tukea myös lasten onnellista ja turvallista kasvua ja kehitystä.

Miksi yritysten tuki perheiden hyväksi on niin tärkeätä?

Lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakentaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdessä voimme rakentaa inhimillisesti kestävää Suomea, jossa vanhemmat ja perheet voivat hyvin ja lasten ja nuorten on turvallista kasvaa ehjiksi ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Tämä on meidän kaikkien etu ja keskeinen tapa ehkäistä syrjäytymistä, pahoinvointia ja mielenterveyden haasteita maassamme.

Perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on tärkeä aihe yritysvastuun näkökulmasta, mutta se on myös yrityksen menestystekijä. Työntekijöiden perhetilanne heijastuu työpaikalle ja työtilanne heijastuu kotiin – näin arjen haasteet ja arjessa jaksaminen koskettavat niin perheitä kuin yrityksiäkin. Hyvinvointi niin kotona kuin työpaikalla on valtava voimavara, ja jokaisen yksilön näkeminen kokonaisena ihmisenä on tärkeä avain hyvinvointiin.

Tule mukaan yrityslahjoittajaksi – koska sinunkin yrityksesi on perheestä

Yrityksen joululahjoitus Väestöliiton Kaikki on perheestä -kampanjan hyväksi on tärkeä viesti siitä, että yritys haluaa osaltaan olla kantamassa vastuuta perheiden henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Joululahjoituksella yrityksesi voi tulla mukaan tärkeäksi osaksi lapsiperheiden turvaverkostoa. Yrityslahjoittajana saatte käyttöönne joulutervehdysmateriaalit, joilla voitte viestiä arvokkaasta tuestanne sidosryhmillenne.

Lisätietoa ja lahjoitukset:  kaikkionperheestä.fi

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi, Puh: +358 50 574 1775