Arkiset asiat täyttävät yli 50-vuotiaiden mielen

Sanapilvi, jossa korostuvat sanat ”eläkkeellä”, ”tyytyväinen” ja ”Suomessa”.

SHARE-haastattelussa 50+-vuotiailta vastaajilta kysytään heidän terveydestään, taloudestaan ja sosiaalisista suhteistaan. Vastaajilla on haastattelun jälkeen mahdollisuus kertoa, jos tutkimuksesta on jäänyt pois jotain tärkeää, jonka he haluaisivat vielä tuoda esille.

Sanapilveen on koottu vastauksissa useimmiten toistuvia sanoja. Mitä isommalla sana on, sitä useammin se on mainittu. Varsin arkiset asiat työnteosta, eläkkeeseen ja harrastuksiin toistuvat vastauksissa. Perhesuhteisiin liittyvät sanat ovat myös suosittuja. Avovastauksissa useasti toistuvat kommentit suomalaisesta yhteiskuntapolitiikasta heijastuvat siitä, että yksi useiten mainitusta sanoista on Suomi. Toisaalta myös yhteiskunta mainitaan useasti.

Monet vastaajat kertoivat toimeentulovaikeuksista, puolison kuolemasta ja yksinäisyydestä. Kipu välittyy myös niistä vastauksista, joissa vain raotetaan kattilan kantta:

”Elämässäni on tapahtunut asioita joista en koskaan ole voinut puhua kenellekkään”, kertoo yksi lomakkeen täyttäjistä.

Menetelmä

Sanapilvien tai avovastausten perusteella harvoin pystyy tekemään yleistyksiä. Yhdessä isojen numeroaineistojen rinnalla ne auttavat kuitenkin ymmärtämään millaisista kokemuksista väestötason trendit kumpuavat. Perustunnuslukujen ohella niiden avulla saa luotua nopean yleiskäsityksen aineistosta. Samalla saattaa myös syntyä uusia tutkimusideoita.

Onko sinulla teksti tai keskustelu, josta haluaisit koota vastaavan sanapilven? Yllä olevan kuvan tekoon on käytetty ohjelmointikieli R:n pakettia wordcloud. Voit tehdä oman sanapilvesi kätevästi esimerkiksi osoitteessa wordart.com

Lisätietoa SHARE-tutkimuksesta

SHARE on maailman suurin ikääntymistutkimus. Sen avulla ratkotaan ikääntyvän väestön mukanaan tuomia haasteita. Suomi on ollut mukana tutkimuksessa vuodesta 2017. Varsinaisen haastattelun lisäksi vastaajilla on mahdollisuus täyttää lomake, jossa kysytään lisää muun muassa pari- ja ystävyyssuhteista. Tässä Tietovuodossa on raportoitu tämän oheiskyselyn tuloksia. Varsinainen SHARE-aineisto perustuu käyntihaastatteluihin ja sen tuloksia voit lukea esimerkiksi marraskuun Tietovuodosta ja tästä e-kirjasta.

Viittaaminen

Mäki, M. (2019). Arkiset asiat täyttävät yli 50-vuotiaiden mielen. Tietovuoto-artikkeli 12/2019. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/arkiset-asiat-tayttavat-yli-50-vuotiaiden-mielen/ [Viitattu: ##.##.20##].