Sairaalan ulkopuoliset synnytykset tuplaantuneet

Suunnittelemattomat sairaalan ulkopuoliset ja matkalla sairaalaan tapahtuneet synnytykset ovat tuplaantuneet kymmenessä vuodessa Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kasvu on ollut muuta Suomea hieman voimakkaampaa. Tämä käy ilmi THL:n ylläpitämästä syntymärekisteristä. Kun vielä 2010-luvun alussa koko maassa syntyi tahattomasti sairaaloiden ulkopuolella tai matkalla sinne noin kaksi lasta tuhatta syntynyttä lasta kohden, 2020-luvulle tultaessa vastaava luku oli HUS-alueella viisi ja muualla Suomessa neljä. 

Kerroimme tammikuun alussa Väestöliiton blogissa, kuinka Uudellamaalla synnytyssairaalat ovat aliresursoituja, minkä takia äideillä on ajoittain ollut haasteita saada synnytyspaikkaa. Tässä esitetyt tilastot tukevat vanhempien ja terveydenhoitohenkilökunnan kokemuksia. 

Tapausten kaksinkertaistuminen suhteessa kaikkiin synnytyksiin, on muutos väärään suuntaan. Koska tapaukset ovat harvinaisia ja syntyvyys on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut, muutos ei vaikuta yhtä isolta lukumäärissä mitattuna (ks. kuva alla): Uudellamaalla 30 ja muualla Suomessa 40 lisätapausta vuodessa, verrattuna vuosikymmenen takaiseen. On kuitenkin hämmentävää, että suhteellisesti dramaattinen nousu on tapahtunut juuri historiallisen voimakkaan syntyvyyden laskun aikaan: vähempien syntyneiden lapsienhan pitäisi helpottaa synnytyssairaaloiden kiirettä. 

On muistettava, että Suomi on edelleen maailman parhaimpia ja turvallisimpia maita synnyttää. Vaikka valtaosa synnytyksistä menee hyvin, pienellä osalla ei mene. Tilannetta voi verrata toiseen matalan riskin ilmiöön: auto-onnettomuudet ovat harvinaisia – noin 60 törmäys- ja neljä henkilövahinkoa tuhatta autoilijaa kohti vuodessa – joille tosin on asetettu nollatavoite. On selvää, että liikenneturvallisuuteen puututtaisiin, jos onnettomuudet yhtäkkiä tuplaantuisivat.  

Miksi synnytysturvallisuuteen ei suhtauduttaisi samalla tavalla?   

Sairaalan ulkopuoliset synnytykset eivät kuitenkaan näy kasvaneina kuolleena syntyneiden määrinä: ne ovat pysyneet melko vakiona viime vuodet, noin kolmessa promillessa. Tämä johtuu siitä, että kuolleena syntymisen syitä on useita, joista suurin osa ei oletettavasti selity synnytyspaikalla. Eikä sairaalan ulkopuolella synnyttäminenkään usein johda vauvan kuolemaan. Silti riskien hallinnan näkökulmasta ei ole viisasta luottaa siihen, että kaikki menisi aina turvallisesti tai ilman tarpeetonta kärsimystä, kun ammattilaiset eivät ole auttamassa. 

Tilastot eivät suoraan kerro, miksi sairaalan ulkopuoliset synnytykset ovat lisääntyneet. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana synnytyssairaalaverkostoa on karsittu, Suomea on vaivannut yleinen hoitajapula ja synnytyssairaalat kärsineet kroonisesta aliresursoinnista. Ne selittänevät ison osan kasvusta.  

Suunnittelemattomat sairaalan ulkopuoliset synnytykset realisoituvat ennen pitkää myös lisäkuolemina, mikäli trendi jatkuu samansuuntaisena. Osoitammeko synnyttäville äideille vauvoineen heidän ansaitsemansa arvostuksen riittävinä resursseina synnytyssairaaloille? 

Lue lisää:

Lisätietoja

Miika Mäki, tutkija

Viittaaminen

Mäki, M. (2023). Sairaalan ulkopuoliset synnytykset tuplaantuneet. Tietovuoto-artikkeli 1/2023. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/sairaalan-ulkopuoliset-synnytykset-tuplaantuneet/ [Viitattu: ##.##.20##].