Anita Novitsky,  Maahanmuutto ja kotoutuminen, Parisuhde, Tasa-arvo, seksuaalisuus ja kotoutuminen -hanke, Vanhemmuus

Anita Novitsky

Monikulttuurisuuden asiantuntija, sosionomi, perheinterventiokliinikko, neuropsykiatrinen valmentaja

  • anita.novitsky@vaestoliitto.fi

  • +358 50 325 7173

Anita Novitsky on työskennellyt pitkään maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista ja hyvinvointia edistävissä tehtävissä. Asiantuntijamme osaamisen keskiössä ovat kotoutuvien perheiden parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, suomalaisen palvelujärjestelmän tarjoama tuki perheille sekä kaksi- ja monikielisyyteen liittyvät teemat. Anita toimii myös maahan muuttaneiden seksuaalioikeuksia edistävien teemojen asiantuntijana, kouluttajana ja materiaalien tuottajana.