Väestöliiton keskeinen tehtävä on toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana. Vaikutamme päätöksentekoon, asioiden valmisteluun ja lainsäädäntöön. Haluamme myös vahvistaa perhe- ja lapsimyönteisiä asenteita yhteiskunnassamme ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Tavoittenamme on, että nuorten, perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia vahvistetaan ja tähän ollaan myös valmiita kohdistamaan riittäviä resursseja.

Väestöliiton vaikuttamityö kohdistuu

  • perhe- ja sosiaalipolitiikkaan
  • nuorisopolitiikkaan
  • väestöpolitiikkaan
  • maahanmuuttopolitiikkaan
  • seksuaaliterveyspolitiikkaan ja
  • kehitysyhteistyöpolitiikkaan

 

Väestöliiton vaikuttamistoiminta nojaa liiton arvoihin, strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. 

Vaalien alla Väestöliitto esittää omat tavoitteensa ja pyrkii näin vaikuttamaan eri päätöksentekoelimiin ehdolla oleviin ja valittaviin henkilöihin tärkeiksi katsomissaan asioissa..

Lainvalmistelutyöhön vaikutetaan myös lausuntoja antamalla.