Väestöliiton julkaisut

”Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille.

Väestöliiton monikulttuurisen osaamiskeskuksen kymmenvuotisjuhlajulkaisussa ammattilaisille ja monikulttuurisuudesta kiinnostuneille löytyy artikkeli "Mentorointi koulutettujen maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen edistäjänä". Kirja ”Olemme muuttaneet – ja kotoudumme” valottaa maahanmuuttoa ja kotoutumista keskeisimmän viimeaikaisen tutkimus- ja kokemustiedon kautta.

Maahanmuuttajien työuramentoroinnin opinnäytetyöt