Seksi

Huom! Osa näiden sivujen sisällöistä avautuu uuden Hyvä kysymys -palvelun artikkeleihin.
Seksi on toimintaa, joka tuottaa nautintoa. Seksistä voi nauttia yksin, jolloin se on esimerkiksi haaveilua, fantasioita tai itsetyydytystä. Seksistä voi nauttia myös yhdessä toisen ihmisen kanssa esimerkiksi hyväilemällä tai rakastelemalla.
Kaikkia nuoria, ympäri maailman, sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta koskevat seksuaalioikeudet. Kaikilla on oikeus elämään, oikeus nauttia seksuaalisuudesta, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon sekä oikeus osallistua seksuaaliterveyttä koskevaan päätöksen tekoon.

Rikoslain 20. luvussa (seksuaalirikokset) määritellään niin sanotut suojaikärajat. Suojaikärajojen tarkoituksena on turvata alaikäisen kasvurauha ja suojella tämän terveyttä. Kansainväliset sopimukset edellyttävät, että alaikäisiä suojellaan seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Suojaikärajat ovat Suomessa 16 vuotta ja 18 vuotta. Lue suojaikärajoista lisää tästä.