Digitaaliseen hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen ja tiedostava median käyttöä arjessa
Hankkeen tavoitteet kuvana

Ajankohtaista hankkeessa

Toimittaja-kirjailija Aino-Mari Tuuri valmistelee tietokirjaa Digitaalisesta hyvinvoinninta perheissä, jossa hän hyödyntää hankkeen tuloksia.
Digitaalinen eriarvoisuus 2.0 Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan blogi 18.10.2019
Parisuhde digiajassa Väestöntutkimuslaitoksen Tietovuoto 2.10.2019

 

Hanke-esittely

”Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi”

Digitalisaatio ulottuu lähes kaikille elämän alueille, ja siten digitaalisen hyvinvoinnin toteutumiseen vaikuttavat niin yksilöiden toimintatavat ja ihmissuhteet kuin työelämä, koulumaailma, sote-palvelut ja järjestöt.

Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa luodaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Hanke myös kartoittaa tarvittavat toimijat ja toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta laaditaan tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Demos Helsinki oy:n ja Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Kesäkuussa 2020 loppuva hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS).

 

Lisätietoja:

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch
Tutkija Kristiina Tammisalo

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi