Digitaaliseen hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen ja tiedostava median käyttöä arjessa
Hankkeen tavoitteet kuvana

 

Miten edistämme tasapainoista digiarkea kotona, työssä ja koko yhteiskunnassa? Kenen tehtävä on pitää huolta suomalaisten digihyvinvoinnista?

Olemme julkaisseet tuoreen tiekartan digitaaliseen hyvinvointiin. Julkaisu on luotu yhteistyössä Demos Helsingin, Väestöntutkimuslaitoksen ja Mediakasvatusseuran kesken. Mediakasvatusseuran sivuilla on julkaistu myös digihyvinvoinnin verkko-opas kansalaisille: Opas tasapainoiseen digiarkeen

Suomalaisten arki on muuttunut nopeasti teknologian täyttämäksi. Ihmisläheinen median käyttö vaatii uusia taitoja, normeja ja säätelyä yksilöiltä, yhteisöiltä ja instituutioilta. Mediakasvatusseuran, Väestöliiton ja Demos Helsingin hankkeessa Digitaalinen hyvinvointi perheissä on selvitetty digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin, tuotettu materiaaleja perheiden tasapainoisen digiarjen tueksi sekä kartoitettu toimenpiteitä suomalaisten digihyvinvoinnin tukemiseen.

Päätösseminaarissa esittelimme hankkeen tuotoksia – ratkaisuja, joilla perheet, pariskunnat ja suomalainen yhteiskunta voivat tutkitun tiedon pohjalta tarttua teknologian tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on tehdä Suomesta digihyvinvoinnin mallimaa.

Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeen verkkoseminaari järjestettiin tiistaina 12.5.2020 klo 14–16. Seminaaritallenteen voi katsoa täältä.

Seminaariohjelma

  • 14.00 Digitaalisen hyvinvoinnin tiekartta ja politiikkasuositukset julkaistaan. Mitä digitaalinen hyvinvointi on ja miten sitä tulee edistää Suomessa? Väestöliiton Anna Rotkirch ja Demos Helsingin Mirja Hämäläinen esittelevät työn.

    Otamme haasteen vastaan: kansanedustaja Annika Saarikko
      
  • 14.40 Digihyvinvointi perheissä ja muissa lähisuhteissa: mitä tutkimus sanoo? Väestöliiton tutkija Kristiina Tammisalo kertoo, missä ihmissuhteissa ruudut ovat kaikkein haasteellisimpia, ja milloin ne eniten edistävät hyvinvointia.
      
  • 15.20 Mitä on tasapainoinen digiarki yksilön näkökulmasta? Mediakasvatuseuran Jenni Honkanen esittelee Oppaan tasapainoiseen digiarkeen. Oppeja kommentoimassa aivotutkija Minna Huotilainen.

Muuta ajankohtaista hankkeessa

Tahmeaa teknologiaa Väestöliiton blogi 12.3.2020
Toimittaja-kirjailija Aino-Mari Tuuri valmistelee tietokirjaa Digitaalisesta hyvinvoinninta perheissä, jossa hän hyödyntää hankkeen tuloksia.
Digitaalinen eriarvoisuus 2.0 Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan blogi 18.10.2019
Parisuhde digiajassa Väestöntutkimuslaitoksen Tietovuoto 2.10.2019

 

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Demos Helsinki oy:n ja Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Elokuussa 2020 loppuva hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS).

 

Lisätietoja:

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch
Tutkija Kristiina Tammisalo

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi