Tästä löydät tilasto- ja tutkimustietoa isovanhemmuudesta. Tältä sivulta löytyviä tietoja saa vapaasti lainata tekijä ja lähde mainiten. Sivustoa päivitetään ja uutta tietoa lisätään tarpeen mukaan.

Isovanhemmat Suomessa -osiossa esitetään Tilastokeskuksen tietoja isovanhemmista ja lapsenlapsista Suomessa. Isovanhempien ja lastenlasten yhteydenpitoa, auttamista sekä isovanhempien velvollisuuksia käsittelevä tilastotieto on peräisin Sukupolvien vuorovaikutus-kyselytutkimuksesta, jossa on tutkittu suuria ikäluokkia sekä suurten ikäluokkien aikuisia lapsia vuonna 2012.

Suurten ikäluokkien katsotaan syntyneen sodan jälkeisinä vuosina 1945–1950. Suuret ikäluokat ovat merkittävä ikäluokka, sillä he ovat kooltaan suurin ikäluokka ja iältään tällä hetkellä isovanhemmuuden keskiössä (vuonna 2013 noin 63–68 –vuotiaita). Isovanhemmista puhuttaessa on kuitenkin syytä muistaa, että isovanhemmat ovat iältään kaikkea noin 40 ja 100 ikävuoden väliltä eli suuret ikäluokat ovat vain yksi ikäluokka kaikista isovanhemmista.

Isovanhemmat Suomessa
Yhteydenpito
Lastenhoito
Isovanhemmat ja velvollisuudet

 

Lähteet

Danielsbacka, Mirkka; Tanskanen, Antti; Hämäläinen, Hans; Pelkonen, Inka; Haavio-Mannila, Elina; Rotkirch, Anna; Karisto, Antti & Roos, JP (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastenlastensa elämässä. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, tutkimuksia D 58/2013.