SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-kyselyaineiston avulla selvitetään ikääntyneiden terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja sosiaalisia suhteita Euroopassa. SHARE kuuluu EU:n tutkimusinfrastruktuuriin. 

Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. Laaja, maittain edustava ja vertailukelpoinen aineistokeruu toteutetaan käyntihaastatteluina joka toinen vuosi. Aineisto tarjoaa tietoa fyysisestä, psyykkisestä ja kognitiivisesta hyvinvoinnista, sosio-ekonomisesta asemasta, eläkkeistä ja elämänkulusta sekä perheiden ja heidän läheistensä sosiaalisista verkostoista. 

Aineistoa on kerätty Euroopassa vuodesta 2004. Suomi liittyy mukaan 2017 seitsemännen aallon yhteydessä. Ensimmäinen Suomen aineistonkeruu toteutettiin 2017, seuraava toteutetaan 2019.

Aineiston käyttö on ilmaista tutkijoille. SHARE-aineistoa hyödynnetään jo runsaasti, ja siitä ilmestyy yli neljä tieteellistä julkaisua viikoittain.

Tapahtumia ja uutisointia

Tutkijoille

  • Suomen aineisto mukana uusimmassa julkaisussa, joka sisältää seitsemännen tutkimusaallon. Näin pääset alkuun SHARE-aineiston käytössä.

  • Jos  haluat tarkempaa tietoa kyselyn sisällöstä, olethan yhteydessä maakoordinaattoriin Miika Mäkeen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, 09 2280 5121.

Hankkeessa mukana

  • SHARE Suomi: johtaja Anna Rotkirch, tutkijat Miika Mäki, Mirkka Danielsbacka, Antti Tanskanen ,tietoasiantuntija Tiina Helamaa sekä tutkimusavustajat Milja von Lerber ja Alex Thilman. 

  • SHARE Suomen ohjausryhmä valvoo tutkimusta Suomessa. Lue lisää täältä.

  • Kyselyaineistot kerää Taloustutkimus.

  • SHARE Suomen suojelijana toimii toimittaja Baba Lybeck.

  • Hankkeen viestintäkonsultti on Barita Rosenström.

Lisätietoja

 

PDF-tiedostoSHARE-tutkimustuloksia (23.6 MB)
Lue mitä SHARE-aineistolla on tutkittu aiemmin. Esite on kirjoitettu SHARE-haastateltaville, mutta myös muut lukijat saavat siitä hyvän yleiskäsityksen tutkimuksesta.
Miksi SHARE on kiehtova ja tärkeä hanke? SHARE Suomen suojeilja Baba Lybeck kertoo.
SHARE genomförs också på svenska. SHARE Finlands beskyddare Baba Lybeck talar här om forskningens betydelse.