Lahjoitusvarojen käyttö

Iloisia lapsia, monikulttuurinen.

Lahjoitusvaroin tuemme lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön arkea, hyvinvointia ja onnellisuutta sekä ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja kehitysmaissa.

Sinun lahjoituksesi on arvokas.

Yksityisten henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuki työllemme on korvaamattoman arvokasta. Lahjoitukset mahdollistavat Väestöliiton tärkeän työn jatkuvuuden ja vahvistamisen. Yhdessä lahjoittajien kanssa voimme auttaa monia, jotka tarvitsevat kipeästi apua arjen haasteisiin.

Yhdessä lahjoittajien kanssa:

  • edistämme lasten ja nuorten terveen ja tasapainoisen kasvun edellytyksiä
  • tuemme perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia
  • vahvistamme vanhemmuutta ja isovanhemmuutta
  • edistämme perheystävällisen yhteiskunnan toteutumista
  • edistämme seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia
  • tuemme haavoittuvassa asemassa elävien naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksia kehitysmaissa
  • tuemme yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden toteutumista Suomessa
  • teemme syntyvyyttä, parisuhteita ja seksuaalisuutta, perheiden hyvinvointia sekä ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

Esimerkkejä lahjoitusvarojen käytöstä

Nuorten kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen

 

Nuori tyttö istuu mietteissään maassa ja nojaa puhun.Lahjoittajien tuella voimme yhä paremmin auttaa nuoria. Yhdessä voimme vahvistaa nuorten kasvua, hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä tarjoamalla nuorille tietoa ja neuvontaa murrosikään, seksuaaliseen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista sekä tukemalla nuoria vanhempia vanhemmuuden haasteissa.

Tarjoamme nuorille maksutonta verkko- ja chatmuotoista neuvontaa sekä puhelinneuvontaa Poikien puhelimen ja Nuorten neuvontapuhelimen kautta. Lisäksi tuotamme nuorille painettuja ja audiovisuaalisia materiaaleja sekä toteutamme koulutus- ja vaikuttamistyötä nuorten kasvun ja hyvinvoinnin hyväksi.

Perheiden ja parisuhteiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun tukeminen

Vanhempi pariskunta.

Lahjoittajien tukea tarvitaan, jotta voimme tarjota yhä vahvemman tuen vanhemmille, isovanhemmille ja parisuhteille. Tuemme perheitä ja parisuhteita tarjoamalla tietoa ja neuvontaa esim. raskaaksi tuloon, lasten kasvatukseen, lapsettomuuteen, seksuaalisuuteen, parisuhteen haasteisiin, arjessa jaksamiseen ja eroon liittyen.

Ylläpidämme verkko- ja chatmuotoista maksutonta neuvontaa (www.hyvakysymys.fi) sekä puhelinneuvontaa ja tuotamme materiaaleja ja toteutamme koulutus- ja vaikuttamistyötä perheiden ja parisuhteiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseksi.

Kansainvälinen kehitystyö

Kaksi afrikkalaistyttöä.

Lahjoitusvaroin tuetaan myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten, tyttöjen ja nuorten sekä vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia, erityisesti seksuaalioikeuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjoamme seksuaalikasvatusta, ehkäisemme lapsiavioliittoja ja teemme työtä sen eteen, että jokainen saa valita oman lapsilukunsa. Edistämme seksuaalioikeuksia mm. Malawissa, Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa. Lisäksi toteutamme kehitysyhteistyöhön ja seksuaalioikeuksien merkitykseen liittyviä viestintä- ja globaalikasvatushankkeita Suomessa.