1. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa

Syntyvyyden lasku on ollut nopeaa ja se vaikuttaa yhteiskuntaamme rajusti. Se myös korostaa lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan merkitystä. Perheenperustamisiässä nyt olevat ikäluokat ovat lykänneet ensimmäisen ja toisen lapsen hankintaa niin, että lapsiluku voi jäädä lopullisesti alhaiseksi. Lapsen saaminen on henkilökohtainen valinta. Yhteis-kunnan on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa, perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset perhemallit ovat yhtä arvokkaita. Hallituksen on linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen, syntyvyyden, ikääntymisen ja maahanmuuton – ekologinen kestävyys huomioiden.

Hallituskaudella:

  • Valmistellaan Suomen kestävän väestökehityksen periaatteet
  • Osana lapsistrategiaa sitoudutaan perheen perustamiseen kannustavaan politiikkaan sosiaaliturvan, palveluiden, koulutusratkaisujen ja työelämän kehittämisessä
  • Syntyvyyteen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota lastenhankinnan ajoitukseen. Hedelmällisyysneuvonta saatetaan kaikkien perheellistymisiässä olevien ulottuville.
  • Valtion ja kuntien omaa työnantajapolitiikkaa uudistetaan perheystävälliseksi ja toimitaan niin, että nuorille aikuisille luodaan pysyviä työsuhteita. Samaa pitkäjänteisyyttä on edistettävä myös yleisesti työmarkkinoilla.
  • Parisuhteiden toimivuutta tuetaan monimuotoisilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla
  • Otetaan kokeiluluonteisesti käyttöön korotettu äitiys/vanhemmuusavustus, joka annetaan lapsen vanhemmille rahamääräisenä nykyisen äitiysavustuksen lisäksi. Avustus voidaan sen suuruudesta riippuen suorittaa useammassa erässä lapsen kasvaessa. Vaihtoehtona tuelle tulee kyseeseen verovähennys tai palvelusetelit. Tulonsiirroilla voi tutkitusti vaikuttaa lasten ajoitukseen ja siten syntyvyyteen. Vasta merkittävä panostus etuuksiin on yhteydessä syntyvyyden kasvuun, esimerkkinä Kanadan vauva-bonus 1990-luvun lopussa oli suuruusluokaltaan satoja euroja 1. ja 2. lapsesta ja tuhansia euroja 3. lapsesta. Viro korotti vuonna 2017 suurperheiden lapsilisää 300 eurolla (perheessä vähintään kolme lasta).
  • Vanhuksille annettava omaishoito otetaan osaksi ikääntyvän yhteiskunnan perhepolitiikkaa ja työelämän perheystävällisyyttä.