Väestöliiton kehityspoliittinen ohjelma määrittää suuntaviivat, joihin harjoittamamme kehityspoliittinen vaikuttamistyö ja toiminta globaalien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuksien osalta rakentuu. 

Väestöliiton toiminta tähtää siihen, että seksuaaliterveys ja –oikeudet ovat vahva osa Suomen ja EU:n kehityspolitiikkaa ja että poliittisten ohjelmien tavoitteiden edistämiseksi turvataan myös riittävä rahoitus. 

Väestöliitto toimii asiantuntijana virkamiehille, kansanedustajille, europarlamentaarikoille, järjestöille ja tiedotusvälineille seksuaaliterveyteen ja –oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, vaikuttaa kehityspoliittisiin ohjelmiin ja –rahoitukseen ja seuraa niiden toteutumista.

Väestöliiton aloitteesta eduskuntaan perustettiin vuonna 1995 Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä. Se on tarkoitettu kaikkien puolueiden väestö- ja kehitysalan asioista kiinnostuneille kansanedustajille. Ryhmän tavoitteena on seurata maailman väestönkehitystä sekä edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää kehityspolitiikkaa, sen toimeenpanoa ja rahoitusta.

Väestöliitolla on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vahvat verkostot, joiden kanssa toimitaan yhdessä kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä.

Seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tärkeää monessa suhteessa. Ne vaikuttavat tyttöjen ja naisten aseman paranemiseen, maiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä köyhyyden poistamiseen.


Tutustu tarkemmin Väestöliiton kansainvälisen kehityksen tiimiin.