Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Myönnämme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden kriteerit. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen.

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä ja asenteita. Olennaisinta perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. Työpaikalla on sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan aktiivisesti. Pelisääntöjä ja ohjeistuksia päivitetään ja kehitetään.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma sopii eri toimialoille. Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki organisaatiot, jotka haluavat toimia perheystävällisesti ja tukea työpaikalla ihmisten yhdenvertaisuutta sekä monimuotoista ja tasa-arvoista työyhteisöä. Ohjelma sopii niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla toimiville organisaatioille. Ohjelma hyödyttää kaikkia työntekijöitä koko organisaatiossa. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin. Osallistuminen on maksullista.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on investointi yrityksen tärkeimpään pääomaan – omaan henkilökuntaan. Työntekijöille ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia entistä perheystävällisempään, joustavampaan työskentelyyn. Lisääntyvä työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Yritykselle ohjelma tarjoaa lisäksi aidosti merkityksellisen tavan rakentaa entistä houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa.

Tulemme mielellämme kertomaan tarkemmin Perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta. Väestöliitto tarjoaa myös ohjelmasta erillisiä perheystävällisyyspalveluita.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman logo.

Yhteystiedot
Anna Kokko
Ohjelmapäällikkö
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
050 342 0572
anna.kokko@vaestoliitto.fi