Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

Tunnuksen saamisessa tukee Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma. Ohjelmaan osallistuminen on maksullista.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa tuetaan perheystävällisten käytäntöjen tavoitteellista kehittämistä. Ohjelma etenee vaiheittain:

 • alkukartoitus: tietojen ja dokumenttien kokoaminen organisaation perheystävällisyyden tilasta
 • henkilöstökyselyn toteutus: tapahtuu osana alkukartoitusta
 • kehittämissuunnitelma: laaditaan alkukartoituksen pohjalta
 • kokonaisarviointi: toteutetaan ohjelman lopussa

Perheystävällisyydestä kerätään tietoja

Organisaatiolta kerätään kattavasti näyttöä perheystävällisyyden toteutumisesta sekä asenteiden että tekojen tasolla. Perheystävällisyyttä osoittavat muun muassa:

 • perheystävällisyyskyselyn kiitettävät tulokset koko henkilöstön keskuudessa
 • päivitetty lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka koskee 30 henkeä työllistäviä organisaatioita
 • muut dokumentit, tunnusluvut ja mittarit, joilla perheystävällisyyden toteutumista voidaan osoittaa

Perheystävällisyyden osa-alueita ovat:

 1. Arvot ja asenteet
 2. Työnteko, työajat ja joustot
 3. Pitkät vapaat perhesyistä, elämänkaaren eri vaiheet ja tilanteet
 4. Ohjeet ja pelisäännöt
 5. Kokemus johdon/esihenkilön toiminnasta
 6. Esihenkilön oma näkemys
 7. Tasapainon kokemus ja käsitys työantajan perheystävällisyydestä

Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen saaneet

Väestöliitto on myöntänyt Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen seuraaville työnantajille (päivitetty 18.5.2021).

Perheystävällisen työpaikka -ohjelman logo