Aborttitoiveet ja abortintorjunta

Raskaudenkeskeytyksen hakeminen 1950–60-lukujen Suomessa

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata abortin hakemista Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla. Siinä tarkastellaan Väestöliiton sosiaalineuvolassa asioineiden naisten aborttitoiveita ja niiden toteutumista vuoden 1950 aborttilainsäädännön päämääriä vasten. Tavoitteena on rakentaa kuva naisten ja abortintorjuntatyöntekijöiden kohtaamisesta – siitä, millaisena abortintorjunta aborttia tahtovalle naiselle näyttäytyi.

Tutkimuksen aineisto koostuu Väestöliiton Tampereen sosiaalineuvolan potilasasiakirjoista aborttihakemuksineen. Ainutlaatuisen aineiston tukena on käytetty erityisesti aborttia, äitiyshuoltoa ja seksuaalikulttuuria käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry
Kirjoittaja Miina Keski-Petäjä
ISBN 978-952-226-196-0
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 154

Kirjoittaja

Miina Keski-Petäjä