Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hedelmöityshoitoon hakeutuvien miesten ja naisten sosiodemografista taustaa sekä selvittää heidän odotuksiaan ja mielipiteitään vanhemmaksi tulosta. Tutkimuksessa selvitetään lapsettomuustutkimuksiin ja hedelmöityshoitoon hakeutumisen päätöksentekoa sekä hedelmöityshoitoihin liittyviä odotuksia, epäilyjä ja pelkoja. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää koulutus- ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja hedelmöityshoitoon hakeutumista koskevissa kysymyksissä sekä hoitoihin liittyvissä odotuksissa ja epäilyissä. Tämän ohella kiinnitetään erityistä huomiota puolison rooliin päätöksenteossa. Hedelmöityshoitoihin liittyviä asioita on usein tiedusteltu vain naisilta. Tämä tutkimus tuottaa tietoa myös hedelmöityshoitoon hakeutuneista miehistä ja heidän näkemyksistään. Hedelmöityshoitoon hakeutuneiden parien näkemyksiä lastenhankinnasta ja vanhemmuudesta verrataan samanikäisiin raskautta suunnittelevien naisten ja miesten näkemyksiin.

Kyselytutkimuksen kohteena ovat Väestöliiton klinikoille vuosina 2006– 2008 sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Naistenklinikan hormonipoliklinikalle ja Oulun Yliopistollisen sairaalan (OYS) Synnytys- ja naistentautien klinikalle kevään 2009 aikana hakeutuneet asiakasparit.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry
Kirjoittaja Anneli Miettinen
ISBN 978-952-226-075-8
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 69

Kirjoittaja

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.