Dialog 2002: PPA2-kyselytutkimuksen kansainvälisen aineiston taulukkoraportti

DIALOG oli 15 Euroopan maan yhteistyönä toteutettava vertailututkimus, jota koordinoi Saksan Väestöntutkimusinstituutti (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung). Hanke koostui kolmesta eri tutkimuksesta, joiden tarkoituksena oli selvittää eri Euroopan maiden väestönkehityksen taustallavaikuttavia tekijöitä sekä arvioida väestö- ja perhepoliittisten toimien vaikutusta väestönkehitykseen ja erilaisten tukimuotojen kannatusta väestön keskuudessa.

Tämä raportti kokoaa perusjakaumat kaikissa osallistujamaissa tehdyistä PPA2-kyselytutkimuksista (Population Policy Acceptance Survey). Kyselyaineistot yhdistettiin yhdeksi tietokannaksi, johon tämän raportin taulukot perustuvat.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen, Pirjo Paajanen ja Johan Munck af Rosenschöld
Sivumäärä 72

Kirjoittajat

Anneli Miettinen, Pirjo Paajanen ja Johan Munck af Rosenschöld