Kahden vuoden ihanne

Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä

Suomessa ensimmäisen ja toisen lapsen syntymävälit ovat kaventuneet viime vuosikymmenten aikana. Syntymävälien tiedetään vaikuttavan lasten ja vanhempien terveyteen sekä hyvinvointiin. Työpaperi esittää suomalaisten vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia sisarusten ikäeroista, syventää tietoa lastensaannin ajoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä tutkii vanhempien ensimmäisen ja toisen lapsen syntymäväleihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen aineisto on kerätty Ylen verkkosivuilla keväällä 2015 yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Tässä analysoidaan niitä vastaajia, joilla oli vähintään kaksi lasta, jotka eivät olleet kaksoset (N=628).

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Jenni Moisio
Sivumäärä 38

Kirjoittaja

Jenni Moisio