Kansainvälinen adoptio: missä mennään?

Työpaperi tarjoaa yleiskatsauksen kansainväliseen adoptioon; sen määriin ja muuttovirtoihin. Lisäksi esitellään lyhyesti Suomen kontekstin: mistä maista lapsia on tullut Suomeen ja kuinka paljon? Kuka voi Suomessa adoptoida? Lopuksi tuodaan esille olennaisimpia syitä sille, miksi kansainvälinen adoptio näyttää olevan hiipumassa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Heidi Ruohio
Sivumäärä 8

Kirjoittaja

Heidi Ruohio