Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa

Tämä tutkimus koulun seksuaalikasvatuksesta toteutettiin vuonna 2006 valtakunnallisena kyselynä terveystiedon opettajille. Tutkimus oli seurantatutkimus vuonna 1996 tehdylle vastaavalle, silloin lajissaan ensimmäiselle, tutkimukselle koulun seksuaaliopetuksesta. Tutkimuksen toinen osa koostuu Väestöliiton kahdesta 8. luokan oppilaille tarkoitetusta valtakunnallisesta seksuaaliterveystietokilpailusta vuosina 2000 ja 2006.

Tutkimus kertoo yläasteen opetuksen suuresta murroksesta terveystieto-oppiaineen ansiosta ja 8. luokan oppilaiden sangen hyvistä seksuaalitiedoista. Mielenkiintoinen havainto on se, että tyttöjen ja poikien välillä on edelleen selkeästi eroja tyttöjen hyväksi – tämä siitäkin huolimatta, että sukupuolten välinen tietotaso on kuudessa vuodessa hieman lähentynyt.

 

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Osmo Kontula ja Henna Meriläinen
ISBN 978-951-945-069-8
Taitto Jouni Korkiasaari
Sivumäärä 187

Kirjoittajat

Osmo Kontula ja Henna Meriläinen