Lemmen paula – Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena

Perhebarometri 2016

Parisuhteet ovat olleet suomalaisille hyvin merkittäviä hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteitä. Yhdeksän kymmenestä elää tällä hetkellä parisuhteessa. Neljä viidesosaa koki molemminpuolista rakkautta ja myöskin elävänsä ainakin melko onnellisessa parisuhteessa. Kolmasosa tunsi suhteensa hyvin onnelliseksi. Tunteet koko elämän ja parisuhteen onnellisuudesta kytkeytyivät vahvasti yhteen. Parisuhteessa koettu onni oli rakentanut vahvaa onnea koko elämään.

Tämä tutkimus perustuu viisi kertaa toistettuihin FINSEX-kyselyihin (1971–2015). Merkittävä tulos oli parisuhteen onnellisuuden ja tyydyttäväksi koetun seksuaalielämän hyvin vahva yhteys. Vain harvat olivat onnellisia parisuhteessaan, jos heidän seksielämänsä ei ollut tyydyttävää. Aktiivisesti toteutetut yhdynnät liittyivät merkittävästi suurempaan onneen, ja ne oli koettu hyvin miellyttävinä. Hyvin onnellisissa suhteissa yhdyntätoiveet olivat sopivasti tasapainossa. Yksi haasteista oli se, että seksistä keskustelu kumppanin kanssa oli muuttunut vastoin odotuksia aiempaa vaikeammaksi.

Hyvä ja tyydyttävä seksi oli toteutunut pääsääntöisesti hyvin onnellisissa parisuhteissa. Mitä tärkeämmäksi vastaajat kokivat seksielämän parisuhteen onnellisuudelle, sitä useammin he itse elivät hyvin onnellisessa suhteessa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Osmo Kontula
ISBN 978-952-226-183-0
Kustantaja Väestöliitto ry
Taitto Taittotalo PrintOne
Sivumäärä 111

Kirjoittaja

Osmo Kontula

Osmo Kontula on Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori emeritus, joka on tutkinut pitkään suomalaisten seksuaalisuutta, seksuaali- ja perhepolitiikkaa, rakkautta ja parisuhteita.
Osmo Kontula