Perheet muuttoliikkeessä

Perustietoa maahan muuttaneiden kohtaamiseen

Tässä kirjassa tarkastelemme joitakin muuton kokeneisiin perheisiin liittyviä ja yleisesti askarruttavia kysymyksiä tutkimustiedon valossa. Maahanmuuttoon liittyvät perhekysymykset eivät ole Suomessa ainutkertaisia, vaan monia samoja ilmiöitä tapahtuu muissa Euroopan maissa, erityisesti Pohjoismaissa. Siksi mukana on jonkin verran vertailevaa tietoa muista maista. Lähteinä on käytetty pääasiassa suomalaista tutkimusta. Kirja koostuu viidestä osasta, jotka kukin alkavat yleisiin ennakkokäsityksiin liittyvillä kysymyksillä. Osat käsittelevät avioliittoa, parisuhdetta ja naiseutta, seksuaalisuutta ja lastenhankintaa, vanhemmuutta sekä perhettä yhteiskunnassa. Lukujen alussa käytetyt lainaukset ovat Väestöliitossa tehtyjen tutkimusten haastateltavilta.

Kirja antaa perustietoa muuttoliikkeen vaikutuksista perhesiteisiin ja maahan muuttaneiden perheiden elämästä Suomessa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry
Kirjoittaja Minna Säävälä
ISBN 978-952-226-087-1
Kustantaja Väestöliitto ry
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 78

Kirjoittaja

Minna Säävälä

Minna Säävälä (VTM, PhD) on sosiaaliantropologian dosentti ja Väestöntutkimuslaitoksen entinen erikoistutkija, joka toimii nykyään Väestöliitolla ohjelmajohtajana.