Puhuttelevia kokemuksia yksinasumisesta

Tuloksia laadullisesta kyselystä

Yksineläjien taloudellisesta tilanteesta ja elinolosuhteista on ollut käytettävissä erilaista tilastotietoa, mutta käytännön elämän ongelmista ja tilanteista ei ole ollut paljoa tietoa. Tätä tiedon aukkoa on paikattu VN TEAS-hankkeessa, joka on toteutettu helmikuusta 2017 toukokuuhun 2018. Hankkeen nimenä on Yksin osana elinkaarta (YSI). Sitä on koordinoinut Emma Terämä Suomen ympäristökeskuksesta.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos on tehnyt yhteistyötä YSI-hankkeen kanssa muun muassa laadullisen tiedon tuottamiseksi yksineläjien elämästä. Keväällä 2107 Väestöliitto julkaisi tämän hakekokonaisuuden osana tekstin, joka perustui Suomalaisten yksinäisyys (SY) – aineistoon, johon oli vastannut vuonna 2014 netin kautta 10 907 yksineläjää ympäri Suomea. Vaihtoehtokysymysten lisäksi ihmisiltä kysyttiin ”Miltä yksinäisyys tuntuu?” Yksinäisyyden kokemuksistaan kirjoitti 1821 vastaajaa, naiset kaksi kertaa useammin kuin miehet.

 

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Osmo Kontula
Sivumäärä 53

Kirjoittaja

Osmo Kontula

Osmo Kontula (VTT) on Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori emeritus.
Osmo Kontula