Saako haikara tulla käymään?

Suomalaisten lastenhankinnan ihanteet ja todellisuus

Perhebarometri 2002

Vuoden 2002 perhebarometrin teema liittyy keskeiseen väestölliseen kysymykseen: ’millaiset ovat aikuisten lapsenhankintaa koskevat aikeet ja ihanteet’. Vastoin yleistä oletusta aihe on erittäin vähän tutkittu Suomessa. Uudella perhebarometrillä haluamme tuoda esille teemaan liittyvät perustat ja yleisnäkemykset.

Barometrissä selvitetään 18–45-vuotiaiden vastaajien näkemyksiä ihanteellisista ensimmäisen lapsen hankintaiästä, suomalaisen perheen lapsiluvusta. Tutkimus antaa myös tietoa siitä, miksi lapsia ei haluta hankkia sekä miksi lastenhankintaa epäröidään tai lykätään. Aineistona selvityksessä on 12 eri Euroopan massa suoritettavan PPA2 -tutkimushankkeen (Population Policy Acceptance Study) Suomen aineisto (Väestö- ja perhepoliittiset asenteet Suomessa 2002), joka kerättiin postikyselyllä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella helmi-maaliskuussa 2002.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen
ISBN 952-960-583-8
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 103

Kirjoittaja

Pirjo Paajanen

Pirjo Paajanen (TtM) on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.