Sateenkaariperheiden lasten vahvuudet ja haavoittuvuudet

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia on tutkittu kansainvälisesti neljänkymmenen vuoden ajan. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi aihepiirin tuoreinta, erityisesti vuoden 2007 jälkeen ilmestynyttä, kansainvälistä tutkimusta sekä sateenkaariperheitä koskevia suomalaisia opinnäytetöitä. Suomalaisia sateenkaariperheiden lapsia ei ole tutkittu juuri lainkaan.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vanhempien seksuaalisella suuntautumisella ja sukupuolella ei ole juuri vaikutusta lasten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sen sijaan kaikissa perheissä niiden toimivuus vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Sateenkaariperheissä lapset voivat vähintään yhtä hyvin kuin muissa perheissä, ja heillä on lämpimät suhteet vanhempiinsa ja ystäviinsä. Heitä kiusataan jossain määrin perhemuodostaan johtuen, mutta he selviävät siitä yleensä tukiverkostojensa avulla. Tiedot sateenkaariperheiden lasten haavoittuvuuksista ja vahvuuksista ovat tarpeellisia kehitettäessä lainsäädäntöä, palvelujärjestelmää ja lapsille tarjottavaa tukea.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Kia Aarnio
Sivumäärä 43

Kirjoittaja

Kia Aarnio