Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa

Usein väitetään, että eri-ikäiset ihmiset eivät kunnolla ymmärrä toisiaan tai että vanhempien on vaikea hyväksyä omien lastensa ehkä jopa radikaaliksikin koettuja mielipiteitä. Ovatko näiden näkemyserojen taustalla yksilöiden ikäerot vai eri sukupolvien omaksumat erilaiset arvot? Tässä työpaperissa asiaa tarkastellaan FINSEX -tutkimuksen seuranta aineistojen avulla. Seksuaaliasioihin liitetyissä arvoissa sukupolvi osoittautuu monella tavalla merkittävämmäksi selittäjäksi kuin vastaajan ikä.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Osmo Kontula
Sivumäärä 11

Kirjoittaja

Osmo Kontula

Osmo Kontula (VTT) on Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori emeritus.
Osmo Kontula