Suomalainen syntyvyyskeskustelu Helsingin Sanomien verkkokeskusteluissa 2020-21

Työpaperissa tarkastellaan syntyvyyskeskustelua aineistona Helsingin Sanomien Suomen syntyvyyttä koskevien artikkeleiden kommenttiketjut välillä 01.04.2020- 31.03.2021. Analyysissa nousi esille kolme pääteemaa, jotka kuvaavat eri tapoja, joilla syntyvyyden laskua lähestytään verkkokeskusteluissa.

Ympäristöön liittyvissä tekijöissä syntyvyyden laskua määrittäviksi syiksi nousivat huoli ilmastonmuutoksesta, Suomen vääristynyt huoltosuhde sekä koronaviruspandemia. Talouteen liittyvistä tekijöistä syntyvyyteen vaikuttivat aineiston mukaan työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluus sekä perhepoliittisten toimien kannustamattomuus lasten hankintaan. Elämäntapaan ja asenteisiin liittyvistä tekijöistä esille nousivat negatiivinen perhepuhe ja vanhemmuuteen liittyvien vaatimusten kasvu, haasteet sopivan kumppanin löytämisessä sekä yhteiskunnan lisääntynyt yksilökeskeisyys.

Työpaperi 2022 (10)

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Meeri Salmane
Sivumäärä 41

Kirjoittaja

Meeri Salmane

Meeri Salmane oli Väestöntutkimuslaitoksella harjoittelijana syksyllä 2022.