Uussuomalainen nainen etsii paikkaansa

Venäläisten ja kosovonalbaanien elämänpolut työssä ja kotona

Kahdeksan EU-maan vertaileva FEMAGE-hanke (Needs for female immigrants and their integration in ageing societies) tarkasteli maahanmuuttajanaisten integroitumista uuteen yhteiskuntaan ja muotoili käytännön politiikkaehdotuksia tutkimuksen pohjalta. Suomessa projektin toteuttamisesta vastasi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Tavoitteena oli lisätä tietoa muualta maahan muuttaneiden naisten näkemyksistä, selvittää niitä toimia, joilla lisättäisiin maahan muuttaneiden ja kantaväestön vuorovaikutusta sekä kehittää suosituksia poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaistyöhön.

Tämä raportti käsittelee FEMAGE-hankkeen haastattelututkimusta. Sen lähtökohtana oli elämäkertahaastattelujen avulla kuulla naisten omia näkemyksiä, kokemuksia ja toiveita Suomeen sopeutumisesta. Mitkä tekijät nousevat keskeisiksi heidän elämänvalintojaan selittäviksi tekijöiksi heidän omasta mielestään ja tutkijan näkökulmasta? Miten erilaisista kulttuuri- ja sosiaalitaustoista tulevien naisten sopeutuminen poikkeaa toisistaan? Tutkimuksen päämäärät ovat käytännönläheisiä: lisätä tietoutta sukupuolen vaikutuksesta maahanmuuttajien kotoutumisessa ja edistää maahanmuuttajanaisten tarpeisiin vastaavien palvelujen tuottamista.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Minna Säävälä
ISBN 978-951-9450-75-9
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 67

Kirjoittaja

Minna Säävälä

Minna Säävälä (PhD, VTM) on sosiaaliantropologian dosentti ja Väestöntutkimuslaitoksen entinen erikoistutkija, joka työskentelee nykyään Väestöliiton ohjelmajohtajana.