Väestöliitto haluaa vähentää poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia

20.4.2015 klo 10:00

Tiedote
Julkaisuvapaa 20.4. klo 10

Väestöliitto vetosi aiemmin yhteistyökumppaneidensa kanssa lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen saamiseksi poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin. 
– STM:n alkuvuodesta antamat ohjeet selkiyttävät asiaa terveydenhuoltohenkilöstön ja asiaa harkitsevien vanhempien kannalta ja vievät eteenpäin myös Väestöliiton tavoitteita, arvioi toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliitto lähetti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa ministeriölle helmikuussa 2012 vetoomuksen, jossa pyydettiin lainsäädäntöä ja/tai viranomaisohjeita asiasta, jotta käytäntöjä voitaisiin selkiyttää.  

Tammikuussa annetuissa STM:n ohjeissa otetaan kantaa ympärileikkauksen tekijään, huoltajien tiedonsaantiin ja suostumukseen, pojan kuulemiseen, kivunlievitykseen ja ympärileikkauksen olosuhteisiin.  Toimenpide ei ohjeen mukaan kuuluisi julkisen terveydenhuollon piiriin.

– Ohjeistus jättää kuitenkin tärkeitä asioita vielä avoimeksi. Olennaisin näistä on lapsen oman mielipiteen huomiominen, kun tehdään ympärileikkauksen kaltainen peruuttamaton toimenpide. Ministeriön ohje puoltaa lapsen mielipiteen selvittämistä, mutta ei aseta ikärajaa toimenpiteen suorittamiselle. Tästä seuraa, että käytännössä vanhempien uskonnonvapaus asetetaan lapsen fyysisen koskemattomuuden edelle. Keskustelua lapsen edun näkökulmasta on siksi syytä jatkaa, muistuttaa Väestöliiton puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Ohjeissa ei kielletä ympärileikkausta, mutta todetaan että Suomi pyrkii vähentämään poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia jatkamalla vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä tiedottamalla asiasta maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille.

– Tämä on myönteistä.  Väestöliitto on valmis olemaan mukana poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia vähentävässä valistus- ja tiedotustyössä maahanmuuttajille sekä vuoropuhelussa uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Poikien ympärileikkauksista tulisi käydä myös kansainvälistä ihmisoikeuskeskustelua. Kannustamme tässä Suomen hallitusta olemaan aktiivinen ja jatkamaan vuoropuhelua Euroopan Neuvoston ja YK:n foorumeilla, toteaa Maria Kaisa Aula.

Väestöliitto on kartoittanut poikien ympärileikkauskäytäntöön liittyviä näkökulmia perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Väestöliiton käyttöön valmisteltu muistio Talvikki Virkkala 15.8.2014: Poikien ympärileikkauskäytäntö perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta löytyy Väestöliiton verkkosivuilta.
 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, puh. 050 530 9697
Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, puh. 09 2280 5101

 
 
 

Väestöliitto haluaa vähentää poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia