Isovanhemmuus ja sukupolvien välinen auttaminen

Tutkimme isovanhemmuutta ja perhesukupolvien välistä auttamista tämän päivän Suomessa ja Euroopassa.

 

Sukupolvien ketju (GENTRANS): kolmas aalto toteutettiin vuonna 2018

Väestöntutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaine toteuttavat Sukupolvien ketju, -tutkimusta, jossa selvitetään perhesukupolvien välistä avunantoa.

Tutkimuksen tuloksia voit lukea Helsingin Sanomista, YLE Uutisista  ja tutkimuksen nettisivuilta.

Sukupolvien ketju -hankkeessa on tutkittu vuosina 1945–50 syntyneitä suurten ikäluokkien edustajia ja heidän aikuisia lapsiaan. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007 ja toinen vuonna 2012 yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Pitkittäistutkimuksen kyselyt osoitetaan osittain samoille vastaajille. Kyselyt mahdollistavat vastaajan tarkkojen sukulaisuussuhteiden ja avunannon erittelyä. Kyselytietoja on täydennetty teemahaastatteluin. 

Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007 ja toisen kierroksen kysely vuonna 2012 Suomen Akatemian rahoituksella. Kolmas kysely tehdään vuonna 2018 Koneen Säätiön rahoituksella.

Vuosien 2007 ja 2012 aineistoista kertovaa julkaisua Sukupolvien vuorovaikutus voi ostaa Väestöliiton nettikaupasta. 

Hanke on pioneerityötä, joka on tuottanut runsaasti uutta tietoa perhesukupolvien auttamisesta, sisaruussuhteista, isovanhemmuudesta, suhteista puolison vanhempiin sekä uusperheistä. Tutkimme myös suomalaisten asenteita perhesukupolvien väliseen auttamiseen.

Vuodesta 2011 lähtien hanke on tuottanut yhteensä yli 40 tieteellistä julkaisua, valtaosa oli vertaisarvioituja kansainvälisiä artikkeleita, ja viisi kotimaista vertaisarvioitua julkaisua sekä Mirkka Danielsbackan, Antti Tanskasen, Karoliina Majamaan ja Hans Hämäläisen väitöskirjat.

Tulokset ovat saaneet osakseen yli 200 kansainvälistä ja kotimaista mediamainintaa. Ks julkaisut ja seminaaripäivä Sukupolvien ketju -hankkeen tuloksista 18.8.15.

Suomen Akatemia rahoitti Sukupolvien ketjun 1. ja 2. aaltoa. Alli Paasikiven Säätiö ja Koneen Säätiö ovat rahoittaneet yksittäisiä hankkeen tutkijoita. Koneen Säätiö myönsi rahoituksen 3. aallon toteuttamiseksi 2018–2019.

 

SHARE

Tutkimuslaitos koordinoi myös  ikääntymistä ja isovanhemmuutta tutkivaa, EUn tutkimusinfrastuktuuriin kuuluvaan Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-tutkimuksen Suomen osuutta. 

 

Kokemuksia isovanhemmuudesta

Keräsimme vuonna 2009 pari sataa  kirjoitusta suomalaisesta isovanhemmuudesta ennen ja nyt. Tuloksista syntynyttä kirjaa Farkkumummoja ja pehmovaareja - uusia ikkunoita isovanhemmuuteen voi ostaa Väestöliiton nettikaupasta.

Aineistosta on valmistunut  pro gradu -tutkielma: Tontti, Sari  (2011). Isoäitien ja lastenlasten välisen yhteydenpidon haasteita ja esteitä (pdf)  sekä Anne Minkkisen pro gradu -työ: Isovanhempina eroperheelle. Isovanhempien kokemuksia lapsiperheen erosta.