Ikätasoisuus ja oikea-aikaisuus ovat tärkeitä asioita. Lapsen täytyy saada olla lapsi ja hänen kehitysvaihettaan pitää arvostaa. Se tarkoittaa, ettei häntä rasiteta aikuisten vastuilla tai asioilla, joita hän ei pysty vielä ymmärtämään tai jotka jopa pelottavat. Ikätasoisuus tarkoittaa myös sitä, että lapsi saa kehitysvaiheelleen tarpeelliset ja hyödylliset tiedot, taidot ja asenteen.

"Lapsemme ovat vielä sen verran pieniä, että kovin paljon seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä / tilanteita ei ole vielä ollut. Olen sitä mieltä, että kysymyksiin vastataan / asioita opetellaan lapsen tuodessa niitä esiin, toisilla se on 3-vuotiaana toisilla 6-vuotiaana." (vanhemman vastaus) 

Kasvatuksessa on hyvä arvostaa lapsen temperamenttia, elämäntilannetta, aiempia kokemuksia ja mikä tieto juuri nyt on lapselle tärkeää. Tiedon on myös hyvä olla kokonaisvaltaista.

Lapsen oma perhe tuntee hänet parhaiten, ja kasvatus tapahtuu silloin luontevimmin vanhempien taholta. Toisaalta lapsi ilmentää ja kysyy näitä asioita myös muualla kuin kotona. Silloin vastaamassa ovat kummit, vaarit, mummit tai päivähoidon ammattilaiset. Myös heidän sanansa ja reaktionsa välittävät asenteita lapselle.

Kehon toiminnoissa, sopivuussäännöissä ja tunnetaidoissa on eniten niitä tietoja ja taitoja, joita jo pieni lapsi tarvitsee. Niitä kannattaa opettaa jo pikkulapselle. Niinpä voidaan puhua myös kehotunnekasvatuksesta.

"Lapsen seksuaalikasvatus on asia joka varmasti herättää puhetta ja tunteita. Itse olen sitä mieltä, että lapsille on puhuttava suoraan, selkeästi ja ikätasoisesti ,koska lapset eivät ole tyhmiä. Ja jos lapsi kysyy, niin kyllä siihen tulee myös vastata, ettei lapselle tule tunnetta valehtelusta, salailusta, tai että kyselyssä olisi jotain väärää. Koulutuksilla olisi paljonkin tarvetta varsinkin nykyään, kun on kaikenlaisia perheitä tapoja ja kulttuureita." (vanhemman vastaus)

Lue artikkelit seksuaalisen kehityksen portaittaisuudesta ja Miten seksuaalisuus kehittyy.