GGS Suomi tutkimus alkaa

Tarkkaile postiluukkuasi! Generations and Gender Survey (GGS) 2021 Suomi -aineistonkeruu alkaa. GGS on laaja kansainvälinen kyselytutkimus ihmissuhteista ja elämänkaarista.

Suomi liittyy mukaan GGS:n kolmanteen aineistonkeruuaaltoon, joka toteutetaan monissa Euroopan, Aasian ja Etelä-Amerikan maissa vuosina 2020–2022. Suomessa aineistonkeruusta vastaa Väestöliitto ja sen kenttätyön toteuttaa Taloustutkimus Oy.

Tutkimuksessa kerätään tietoa yksilöiden pari- ja perhesuhteista, lapsitoiveista, fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, taloudellisesta tilanteesta sekä ajatuksista ja asenteista. Tutkimuksen otosjoukko edustaa Suomessa pysyvästi asuvaa 18–54-vuotiasta väestöä. Suomen aineiston erityispiirre on suomenruotsalaisia koskeva yliotanta, jonka avulla päästään tarkastelemaan ruotsin- ja muunkielisten suomalaisten eroavaisuuksia syntyvyydessä ja parisuhteissa. Aineisto tulee valmistuttuaan tutkijoiden vapaaseen käyttöön, ja se tuottaa uutta tietoa perhe- ja väestöpoliittisen päätöksenteon tueksi. GGS-tutkimuksen kansainvälisyys antaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla suomalaisten elämää ja ihmissuhteita muihin maihin.

”Tutkimuksen ajankohta on ideaali monien Suomea polttavien kysymysten kannalta. Mitkä ovat suomalaisten tämänhetkiset lapsitoiveet pitkän 2010-luvun syntyvyyden laskun, viimeaikaisen lievän nousun ja koronapandemian tiimellyksessä? Miten ihmiset voivat nyt, kun koronatunnelin päässä näkyy valoa, ja miten tämä vertautuu muihin maihin, joita korona on koetellut vaihtelevasti? Odotan kyselyn tuloksia todella kiinnostuneena”, sanoo GGS 2021 Suomesta vastuussa oleva johtava tutkija Venla Berg Väestöliitosta.

GGS-kyselytutkimusta koordinoi hollantilainen Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute osana Generations and Gender Programmea (GGP). GGP-ohjelma on juuri hyväksytty osaksi EU:n tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa, joka kokoaa tärkeimmät EU:n tieteelliset tutkimushankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi.

”GGS on tärkein väestötieteellinen kyselytutkimus maailmassa, ja on hienoa, että Suomi on päässyt siihen mukaan. Toivon, että mahdollisimman moni otokseen valituista haluaisi kantaa kortensa kekoon ja auttaa meitä tuottamaan luotettavaa tutkimustietoa väestöstä ja sen hyvinvoinnista. Itsekin jännitän, kolahtaako kutsu tutkimukseen omasta postiluukusta, ja pääsenkö antamaan panokseni GGS:ään myös sitä kautta”, Berg pohtii.

GGS 2021 Suomi / Finland -aineistonkeruu alkaa maanantaina 18.10.2021 ja jatkuu kahden kuukauden ajan. Kutsut otokseen valituille lähetetään postitse, ja itse kysely täytetään internetissä.

Lisätietoja

Venla Berg, Johtava tutkija
venla.berg@vaestoliitto.fi