”Minun kehoni on minun”

My Body is My Own Claiming their right to autonomy and self-determination

Lähes puolella kaikilla naisilla ei ole oikeutta päättää omasta kehostaan, ilmenee UNFPA:n uudesta raportista. Rikkomuksia ovat muun muassa raiskaus, pakkosterilisointi, neitsyystestit ja naisten sukuelinten silpominen.

NEW YORK, 14. huhtikuuta 2021 – Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan 57 valtiossa lähes puolelta naisilta evätään oikeus päättää seksistä kumppaneidensa kanssa, ehkäisyn käytöstä tai terveydenhuoltoon pääsystä, ilmenee UNFPAn tänään julkaistussa lippulaivaraportissa State of World Population 2021.

Ensimmäistä kertaa YK:n raportti keskittyy keholliseen itsemääräämisoikeuteen: oikeuteen ja valtaan päättää omasta kehosta ilman pelkoa väkivallasta tai siitä, että joku toinen tekee päätöksen puolestasi. Kehollisen itsemääräämisoikeuden puuttumisella on yksittäisille naisille ja tytöille aiheutuvien vakavien vahinkojen lisäksi valtavia yhteiskunnallisia seurauksia: taloudellinen tuottavuus voi laskea ja taitotaso heikentyä, johtaen terveydenhuollon ja oikeusjärjestelmien lisäkustannuksiin.

Raportin keskeiset havainnot: minun kehoni, mutta ei minun valintani

Tässä uraauurtavassa raportissa UNFPA mittaa sekä naisten valtaa tehdä omia päätöksiä kehoistaan että missä määrin maiden lait tukevat tai puuttuvat naisten oikeuteen tehdä näitä päätöksiä. Tutkimustieto osoittaa vahvan yhteyden päätöksentekovallan ja korkeamman koulutustason välillä.

Raportti osoittaa, että niissä valtioissa, joissa tutkimustietoja oli saatavilla, että:

 • Vain 55 prosentilla naisista on valta tehdä itse päätöksiä terveydenhuollosta, ehkäisystä ja suostumuksestaan seksiin.
 • Vain 71 prosenttia valtioista takaa pääsyn kokonaisvaltaiseen äitiyshuoltoon.
 • Vain 75 prosenttia valtioista varmistaa laillisesti yhdenvertaisen ehkäisyn saatavuuden.
 • Vain noin 80 prosentissa valtioista on seksuaaliterveyttä ja -hyvinvointia tukevia lakeja.
 • Vain noin 56 prosentissa valtioista on lakeja ja käytäntöjä, jotka tukevat kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta.

”Se tieto, että noin puolet naisista eivät edelleenkään pysty tekemään omia päätöksiään siitä, haluavatko harrastaa seksiä vai ei, käyttävätkö he ehkäisyä tai voivatko he hakeutua terveydenhuoltoon, pitäisi raivostuttaa meitä kaikkia”, sanoo UNFPAn pääjohtaja tohtori Natalia Kanem. ”Pohjimmiltaan sadat miljoonat naiset ja tytöt eivät omista heidän omia kehojaan. Toiset hallitsevat heidän elämiään.”

Raportti käsittelee myös monia muita tapoja, joilla naisten, miesten, tyttöjen ja poikien kehollista itsemääräämisoikeutta loukataan. Raportti osoittaa, että:

 • 20 valtiossa tai alueella on “raiskaajan kanssa avioliittoon” -laki, joissa mies voi välttää rikossyytteen menemällä naimisiin raiskaamansa naisen tai tytön kanssa.
 • 43 valtiossa ei ole lainsäädäntöä, joka käsittelisi avioliitossa tapahtuvaa raiskausta.
 • Yli 30 valtiossa rajoitetaan naisten oikeutta liikkua kodin ulkopuolella.
 • Vammaiset tytöt ja pojat altistuvat lähes kolme kertaa todennäköisemmin seksuaaliväkivallalle. Eniten vaarassa ovat tytöt.

Ratkaisut: valta sanoa kyllä, oikeus sanoa ei

Raportti osoittaa, miten väärinkäytösten torjuntatoimet voivat edesauttaa kehollisen itsemääräämisoikeuden rikkomuksia. Esimerkiksi raiskaustapauksen nostaminen oikeuteen saattaa edellyttää, että raiskauksen kokenut joutuu itsemääräämisoikeutta loukkaavaan, niin kutsuttuun neitsyystestiin.

Raportin mukaan todellisten ratkaisujen on otettava huomioon asianomaisten tarpeet ja kokemukset. Esimerkiksi Mongoliassa vammaiset henkilöt järjestäytyivät antamaan suoraa palautetta hallitukselle heidän seksuaali- ja lisääntymisterveystarpeistaan. Angolassa nuoret, jotka ovat saaneet koulutusta kehoistaan, terveydestään ja oikeuksistaan, ovat voineet hakea terveydenhoitoa, käyttää perhesuunnittelua, kieltäytyä seksistä ja hakea oikeutta seksuaaliväkivallan jälkeen.

”Kehollisen itsemääräämisoikeuden kieltäminen rikkoo naisten ja tyttöjen perustavanlaatuista ihmisoikeutta, joka vahvistaa eriarvoisuutta ja ylläpitää väkivaltaa, joka johtuu sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä”, sanoo tohtori Kanem.

”Vastakohtana nainen, jolla on itsemääräämisoikeus omasta kehostaan voi todennäköisemmin tehdä päätöksiä myös muilla elämän osa-alueilla. Hänen tilanteensa paranee itsemääräämisoikeuden lisäksi myös terveyden ja koulutuksen, tulotason ja turvallisuuden osalta. Hän todennäköisemmin menestyy, ja samoin myös hänen perheensä”, sanoo tohtori Kanem.

State of World Population on UNFPAn vuosittainen lippulaivaraportti. Raportti on julkaistu vuosittain 1978 lähtien ja se valaisee seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä kysymyksiä tuomalla ne valtavirtaan ja tutkimalla niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita ne tuovat kansainväliselle kehitykselle.

Lue raportin tiivistelmä tästä linkistä.

Huomautuksia toimittajille:

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestönä UNFPA auttaa ihmisiä hankkimaan ehkäisyä ja hengenpelastavia lisääntymisterveyspalveluita ja tietoa ja voimaannuttaa naisia ja tyttöjä tekemään tietoisia päätöksiä kehoistaan ja elämistään.

 • UNFPAn State of World Population – raportti My body is my own: Claiming the right to autonomy and self-determination löytyy täältä.
 • Lisätietoja UNFPAsta löytyy osoitteesta unfpa.org
 • Haastattelutiedustelut Mira Ihalaisen, Neuvonantaja, Varainhankinta ja Kumppanuus, kanssa ota yhteyttä:
  • Pernille Fenger, UNFPAn Pohjoismaisen toimiston johtaja, fenger@unfpa.org, puh +45 2097 4898
 • Lisätietoja varten ota yhteyttä:
  • Emmi Kallio, Viestintässistentti, UNFPAn Pohjoismaiden toimisto, kallio@unfpa.org

Lue raportin tiivistelmä suomeksi tästä: