Työpaperi: Suomalainen syntyvyyskeskustelu Helsingin Sanomien verkkokeskusteluissa 2020–21

Millaisia teemoja löytyi Helsingin Sanomien syntyvyyttä käsittelevien artikkeleiden verkkokeskusteluissa liittyen syntyvyyden laskuun? Miten lasten saamisesta ja lastensaannin lykkäämisestä puhutaan keskustelupalstoilla? Millaisia syntyvyyteen vaikuttavia syitä kommenteissa nousi esiin?

Juuri julkaistussa Väestöliiton työpaperissa tarkastellaan syntyvyyskeskustelua Helsingin Sanomien syntyvyyttä koskevien artikkeleiden kommenttiketjuissa vuosina 2020–2021.

Analyysissa nousi esille kolme pääteemaa. Ympäristöön liittyvissä tekijöissä syntyvyyden laskua määrittäviksi syiksi nousivat huoli ilmastonmuutoksesta, Suomen vääristynyt huoltosuhde sekä koronaviruspandemia. Talouteen liittyvistä tekijöistä syntyvyyteen vaikuttivat aineiston mukaan työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluus sekä perhepoliittisten toimien kannustamattomuus lastensaantiin. Elämäntapaan ja asenteisiin liittyvistä tekijöistä esille nousivat negatiivinen perhepuhe ja vanhemmuuteen liittyvien vaatimusten kasvu, haasteet sopivan kumppanin löytämisessä sekä yhteiskunnan lisääntynyt yksilökeskeisyys.

Lue lisää

Salmane, Meeri (2022). Suomalainen syntyvyyskeskustelu Helsingin Sanomien verkkokeskusteluissa 2020-21. Väestöliitto Työpaperi 2022(10).