YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn raportti: kehollisen itsemääräämisoikeuden oltava väestökeskustelun ytimessä

8 Billion Lives, Infinite Possibilities, The Case for Rights and Choices

Maailmassa on tällä hetkellä 8 miljardia ihmistä. Ihmiset elävät pidempään ja terveempinä kuin koskaan aiemmin. Maailmassa on kuitenkin myös ahdistusta ja epävarmuutta. Muun muassa ilmastokriisin, taloudellisen epävarmuuden, konfliktien ja muiden globaalien haasteiden myötä maailman tulevaisuuden uhkakuvat näyttäytyvät todennäköisemmiltä kuin ajatus paremmasta tulevaisuudesta.

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA julkaisee vuosittain Maailman väestöraportin, joka tarkastelee maailman väestön tilaa seksuaalioikeuksien näkökulmasta. Tämänvuotinen UNFPAn raportti pyrkii kääntämään väestökeskustelua siitä, onko meitä ”liian vähän” tai ”liian paljon”, siihen, että keskustelun keskiössä on oltava jokaisen ihmisen oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Raportti kannustaa valtioita miettimään radikaalisti uudelleen, miten ne valmistautuvat muuttuviin väestörakenteisiin ja turvaavat jokaisen yksilön oikeuksien toteutumisen.

Raportin mukaan liian helposti tehdään johtopäätös, että väestödynamiikka olisi syy mitä erilaisimpiin globaaleihin ongelmiin. Myös ratkaisut ovat usein liian yksinkertaistavia: pyrkimykset vaikuttaa syntyvyyslukuihin ovat usein tehottomia ja voivat heikentää naisten oikeuksia. Raportti suosittelee valtioille politiikkaa, jonka ytimessä ovat sukupuolten tasa-arvo ja oikeudet, kuten vanhempainvapaaohjelmat, tasa-arvoisten työpaikkojen edistäminen, sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuuden parantaminen. Näiden avulla on mahdollista löytää uusia ratkaisuja ja luoda yhteiskuntia, jotka voivat kukoistaa riippumatta siitä, kuinka väestö muuttuu.

Raportti julkaistaan Suomessa 3.10. Kulosaaren yhteiskoulussa. Tilaisuudessa kuullaan mm. ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion ja UNFPAn apulaispääjohtaja Ib Petersenin puheenvuorot, lisäksi paneelikeskusteluihin osallistuu Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Saara Hyrkkö ja poliittisten nuorisojärjestöjen ja YK-nuorten edustajia.

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestönä UNFPA auttaa ihmisiä ehkäisyn ja henkeä pelastavien lisääntymisterveyspalveluiden ja -tiedon saamisessa, sekä voimaannuttaa naisia ja tyttöjä tekemään tietoisia päätöksiä omasta kehostaan ja elämästään. Väestöliitto on UNFPAn kumppani Suomessa.

• UNFPAn State of World Population raportti: 8 Billion Lives, Infinite Possibilities: the case for rights and choices

• Raportin suomenkielisen tiivistelmän löydät alta linkistä.

Raportin suomenkielinen tiivistelmä