Ikääntyvät suomalaiset auttavat sekä läheisiään että tuntemattomia

Aktiivinen ikääntyminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tavoite ikääntyvissä yhteiskunnissa. Näin on myös Suomessa, jossa väestörakenne on eräs Euroopan ikääntyneimmistä.

Julkisessa keskustelussa aktiivisella ikääntymisellä viitataan usein palkkatyön tekemiseen ja työmarkkinoille osallistumisen kannustamiseen. Palkkatyöhön keskittyminen jättää varjoonsa sen, että aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa myös muunlaista toimeliaisuutta, joka saattaa tuottaa hyvinvointia ikäihmisille itselleen, heidän läheisilleen sekä yhteiskunnalle laajemmin.

Usein on oletettu, että läheisten auttaminen vähentää vapaaehtoistyön tekemistä ja hyväntekeväisyyteen lahjoittamista, koska useiden tahojen auttaminen voi olla liian vaativaa. Tuloksemme kuitenkin osoittavat, että samat henkilöt, jotka auttavat läheisiään, osallistuvat usein myös vapaaehtoistyön tekemiseen ja lahjoittavat rahaa hyväntekeväisyyteen.

Tarkastelimme 62–67-vuotiaiden suomalaisten kotitaloutensa ulkopuolella asuville sukulaisille ja ystäville antamaa käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua. Selvitimme myös, onko läheisapu yhteydessä tuntemattomien auttamiseen eli osallistuvatko läheisiään auttavat muita useammin vapaaehtoistyöhön tai lahjoittavatko he muita useammin rahaa hyväntekeväisyyteen.

Viisi prosenttia vastaajista antoi käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua läheisilleen sekä teki vapaaehtoistyötä. 16 prosenttia vastaajista antoi kahta ja 23 prosenttia yhtä läheisavun muotoa sekä osallistui myös vapaaehtoistyön tekemiseen.

Yhdeksän prosenttia vastaajista antoi käytännön apua, taloudellista tukea ja hoiva-apua läheisilleen sekä lahjoitti rahaa hyväntekeväisyyteen. Vastaajista 33 prosenttia antoi kahta ja 54 prosenttia yhtä läheisavun muotoa sekä lahjoitti rahaa hyväntekeväisyyteen.

Läheisille annettu käytännön apu ja hoiva-apu olivat yhteydessä lisääntyneeseen vapaaehtoistyön tekemiseen. Tarkasteltaessa erikseen sukulaisille ja ystäville annettua apua selvisi, että erityisesti ystäville annettu apu lisäsi vapaaehtoistyön tekemisen ja hyväntekeväisyyteen lahjoittamisen todennäköisyyttä.

Edellä esitetyt tulokset perustuvat Sukupolvien ketju -kyselyyn, johon vastasi yli 2 000 iältään 62–67-vuotiaista suomalaista.

Lisätietoja:

Antti O. Tanskanen, etunimi.sukunimi@utu.fi

Tietovuoto perustuu artikkeliin:

Tanskanen, A., Hämäläinen, H., Arpino, B., & Danielsbacka, M. (2022). Prosocial activity in later life: Are informal help and care associated with volunteering and charity? Ageing and Society, 1-36. https://doi.org/10.1017/S0144686X22001015

Viittaaminen

Tanskanen A.O., Hämäläinen H., Danielsbacka M. & Arpino B. (2022). Ikääntyvät suomalaiset auttavat sekä läheisiään että tuntemattomia. Tietovuoto-artikkeli 9/2022. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/ikaantyvat-suomalaiset-auttavat-seka-laheisiaan-etta-tuntemattomia/ [Viitattu: ##.##.20##].