Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Väestöliiton koordinoimassa hankkeessa ovat kumppaneina:

  • Deloitte Oy, Lahti Energia Oy ja Kela

Tutkimus-, kehittämis- ja viestintäyhteistyössä ovat mukana:

  • Repo Work Oy, Feelback Oy ja Ekvalita Ab
  • Hanken, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Kelan tutkimus

Tutkimuksessa kerätään empiiristä näyttöä, miten eri toimialojen organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työ- ja toimintakulttuuria.

  • Aineistoa kerätään henkilöstökyselyillä ja fokusryhmähaastatteluilla
  • Toimintatutkimuksella otteella tarkastellaan, miten työpaikoilla puhutaan isien hoito- ja hoivavastuusta osana työn ja perheen yhteensovittamista

Kehittämis- ja viestintätoimenpiteitä toteutetaan tutkimusaineistojen perusteella kolmessa mukana olevassa kumppaniorganisaatiossa.

  • Organisaatiot ovat sukupuolijakaumiltaan erilaisia: yksi naisvaltainen (83-17%), yksi miesvaltainen (82-18%) ja yksi tasainen (50-50%)
  • Työskentekijöitä on yhteensä yli 8000 henkeä

Hankkeessa tehdään kehitys- ja viestintäyhteistyötä eri asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa ja toteutetaan muun muassa tasa-arvo-työpajoja, podcasteja ja videoita.

Hankkeesta syntyy suomalaisen työelämän kehittämiseen tutkimusartikkeleja, opinnäytteitä ja käytännönläheistä viestintämateriaalia.

Hanke kestää helmikuun loppuun 2021 asti.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hankepäällikkö Anna Kokko

anna.kokko@vaestoliitto.fi

050-342 0572