Toiminta-ajatus

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Se on ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema sekä luova vaikuttaja.

  • Tuemme ihmisten kykyä tunnistaa voimavarojaan ja ratkaista ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä sekä autamme elämänhallinnassa ja kriiseissä
  • Turvaamme lasten ja nuorten tasapainoista kasvua
  • Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen luottamusta omiin voimavaroihinsa
  • Tuotamme tietoa, taitoja ja toivoa yhteiskunnallisessa muutoksessa
  • Vaikutamme perheiden ja koko väestön seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä ihmisten moninaisuuden arvostamisen puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.