"Osa normaalia arkea ja oman itsen/arvonsa omaksumista; kunnioitusta omaa itseään kohtaan."  (vanhemman vastaus)

Hyvä seksuaaliterveyden perusta luodaan lapsuudessa, jolloin rakentuvat kyky kiintymyssuhteeseen, itsetunto, kehonkuva sekä asenteet itsensä suojaamiseen ja arvostamiseen. Siksi jo lapset tarvitsevat seksuaalisuudelleen tukea ja suojaa.

Pienten lasten seksuaalisuus on omaan kehoon tutustumista, ihmisenä olemisen ihmettelyä ja suuria tunteita. Se on uteliaisuutta, leikillisyyttä, tutkimusta ja kysymyksiä, ylpeyttä omasta kehosta ja myönteisen minäkuvan rakentamista.

Kun pienten lasten seksuaaliterveyden tukeminen toteutuu ikävaiheeseen sopivalla tavalla, voidaan ehkäistä väärinkäsityksiä ja tulevaisuuden hämmennystä ja ongelmia. Näillä sivuilla tarjotaan tietoa vanhemmille, kasvattajille sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille hyvän seksuaalikasvatuksen tueksi.

"Lasten terve suhtautuminen kehoonsa herättää minussa ihailua, minusta on ihanaa, että heillä on edes yksi elämänvaihe, jossa he kokevat olevansa täydellisiä juuri sellaisina kuin he ovat. He suhtautuvat kaikkeen niin luonnollisesti. Tulevaisuudessa ympäristö ja elämä tulee tuottamaan heille pettymyksiä ja heidän minäkuvansakin tulee saamaan elämän aikana kolhuja. Toivoisin, että heidän minäkuvansa säilyisi mahdollisimman hyvänä aikuisuuteen asti."  (vanhemman vastaus)

Väestöliitossa on haluttu tutkia aikuisten asenteita ja kokemuksia pienten lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille toteutettiin keväällä 2013 verkkotutkimus alle kouluikäisten lasten seksuaaliterveydestä. Myös pienten lasten vanhemmat osallistuivat keväällä 2014 vastaavaan tiutkimukseen. Löydät näiltä sivuilta tutkimukseen osallistuneiden kommentteja.

Tee näin! Eli mitä myönteinen kasvatus rakentaa?

Lapsen tärkeän seksuaalisen kasvun ja kehityksen aluetta ammattilaiset ja vanhemmat kuvasivat tutkimuksessamme mm. näin: se on "hieno ja kaunis asia", viatonta läheisyyttä ilman häveliäisyyttä, iloa itsestä ja olemassaolosta. Se on iloista pelleilevää uteliaisuutta ja lasten välisiä ihastuksia.

Lasten seksuaalisuutta kuvattiin luonnollisena ja normaalina asiana. Pissakakkajuttuina ja mielihyvänä omasta itsestä ja toisista, asiana jossa ihmetellään, koetaan, oivalletaan ja ollaan fyysisiä ja rakastavia. Pidettiin myös tärkeänä, että lapsi saa olla lapsi mahdollisimman pitkään.

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan oman kodin tai päiväkodin seksuaalikasvatukselle runkoa!

Kielteinen seksuaalikasvatus

Lapsen ikä- ja kehitystasoinen, kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus tukee ja edistää lapsen tervettä kehitystä. On äärimmäisen tärkeää suojata lapsi kielteiseltä seksuaalisuudelta. Tällaista ovat muun muassa lapsia loukkaavat ja ahdistavat kokemukset ja jopa väkivaltaiset tai hyväksikäyttävät kokemukset. Vahingollista on myös toistuva paheksunta, kun lapsi ilmentää luonnollista kehitykstä, tekee kysymyksiä sekä tutkii ja leikkii. Siksi tarvitaankin avointa puhetta ja selkeät sovitut ohjeet seksuaalikasvatuksesta.

Älä tee näin! Eli mitä on vahingollinen seksuaalikasvatus, jota pelätään?

Vanhemmat ja ammattilaiset kuvasivat tutkimuksissamme monia asioita seksuaalikasvatuksesta, joita he eivät halua lapsilleen. Lapsille ei haluta siirtää eteenpäin perittyä häpeää, ahdistavaa tietoa tai vääriä asenteita kuten halveksivaa puhetta ("pimppi haisee", "älä ronklaa"). Ahdasmielinen, vihamielinen ja kaiken kieltävä suhtautuminen seksuaalikasvatukseen myös mainittiin, sekä häpeälliseksi leimaaminen, kauhistelu ja synniksi puhuminen. Näitä ikäviä tapoja oli koettu ja nähty omassa lapsuudessa ja kasvatuksessa.

"Ei haluaisi toistaa samoja "virheitä" joita omat vanhemmat tekivät, mutta osaako kuitenkaan tehdä/sanoa toisin."  (vanhemman vastaus)