Eri teitä vanhemmuuteen

Kaksikymppisenä ja kolmekymppisenä lapsen saaneiden näkemyksiä perheellistymisestä ja vanhemmuudesta

Perhebarometri 2005

Käsillä olevassa, Väestöliiton yhdeksännessä perhebarometrissa pyritään rikastuttamaan käsityksiä erilaisista perheistä tutkimalla kahdessa eri ikävaiheessa perheellistyvien nuorten elämäntilannetta. Eroavatko kaksi- ja kolmikymppisinä lapsia hankkineiden perheiden olosuhteet, arvot tai perheen arki? Tutkimuksen päätulokseksi muodostuu moninainen kuva perheellistymisen eri reiteistä, perheen elämästä kokonaisuudessaan ja perhearjesta. Molemmissa ikäryhmissä perheellistymiseen liittyy erilaisia haasteita, mutta myös paljon yhteisiä iloja. Perhebarometri on poikkileikkaustutkimus perheiden tämänhetkisestä elämäntilanteesta.

Vuoden 2005 perhebarometrissa tarkastellaankin kahden eri ikäryhmän, 20–25-vuotiaina ja 30–35-vuotiaina ensimmäisen lapsensa saaneiden elämää. Selvitys tehtiin Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella ja aineisto kerättiin postikyselyllä tammi-maaliskuussa 2005.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen
ISBN 978-951-945-083-4
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 95

Kirjoittaja

Pirjo Paajanen

Pirjo Paajanen (TtM) on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.