Hoivan rajat – venäläiset maahanmuuttajanaiset ja ylirajainen perhehoiva

Pirjo Pöllänen tarkastelee väitöskirjassaan venäläisten vaimomuuttajien ylirajaista hoiva-arkea kahta puolta rajaa Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Hän selvittää, miten venäläiset naiset järjestävät hoivan ja perhesuhteensa ylirajaisessa arjessaan Suomessa ja Venäjällä, ja millaisia jännitteitä ylirajaisuus tuo näihin järjestelyihin. Tutkimus perustuu 16 Venäjältä Suomeen muuttaneen maahanmuuttajanaisen haastatteluun.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
Kirjoittaja Pirjo Pöllänen
ISBN 978-952-226-123-6
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 222

Kirjoittaja

Pirjo Pöllänen