Huono-osaiset nuoret aikuiset ja epävirallinen apu

Tässä tutkimuksessa selvitetään saavatko huono-osaiset nuoret aikuiset muita nuoria aikuisia enemmän tai vähemmän taloudellista tukea ja käytännön apua vanhemmiltaan, sisaruksiltaan ja ystäviltään. Tutkimuksen aineistona on Sukupolvien ketju –hankkeessa kerätty nuoria aikuisia (keskiarvoikä = 36 vuotta) edustava kyselylomakeaineisto (n = 1 753). Tulokset osoittavat, että huono-osaiset saavat muita todennäköisemmin taloudellista tukea vanhemmilta, sisaruksilta ja ystäviltä. Sen sijaan käytännön apua huono-osaiset eivät saa muita todennäköisemmin tai epätodennäköisemmin.

Lopuksi kyselyaineiston tuloksia syvennetään analysoimalla laadullisia teemahaastatteluja (n = 7), jotka tuovat esiin huono osaisten kokemuksia avun saannista. Haastateltavat on valittu niistä lomakekyselyn vastaajista, jotka täyttävät tutkimuksessa asetetun huono-osaisuuden kriteerin. Huono-osaisuudestaan huolimatta haastateltavat eivät itse halua profiloitua epävirallisen avun tarvitsijoina. Sitä vastoin he korostavat itsenäistä pärjäämistään. Turvaverkon olemassaolo kuitenkin on keskeinen ehto sille, että haastateltavat voivat kokea pärjäävänsä itsenäisesti.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Inka Pelkonen, Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka
Sivumäärä 23

Kirjoittajat

Inka Pelkonen, Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka