Joustaako työ – joustaako perhe?

Nuorten aikuisten epätyypillisen työn ja työelämän joustojen tarkastelu erityisesti perheiden ja perheellistymisen kannalta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää epätyypillisen työn kuten määräaikaisen ja eri asteisen osa-aikatyön yleisyyttä ja luonnetta alle nuorten 40-vuotiaiden aikuisten, erityisesti perheellisten keskuudessa. Tutkimus on ensimmäinen osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta ”Joustaako työ – joustaako perhe?” -hankkeesta, jossa tutkittiin työelämän joustoja ja niiden vaikutusta perhe-elämään ja perheellistymiseen sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Tutkimusraportissa on tarkoitus selvittää:

  • Kuinka yleistä epätyypillinen työ on alle 40-vuotiaiden keskuudessa?
  • Keitä epätyypillistä työtä tekevät ovat demografisesti ja sosioekonomisesti?
  • Mihin elämänvaiheisiin epätyypillinen työ sijoittuu nuorilla aikuisilla?
  • Kenelle epätyypillinen työ perheessä keskittyy tyypillisesti ja mitä seurauksia sillä voisi olla esimerkiksi tasa-arvon kannalta?
  • Miten epätyypillisen työn tekeminen vaikuttaa perheellistymiseen ja lastenhankintaan?
  • Miten epätyypillisen työn tekeminen vaikuttaa perheen toimeentuloon ja taloudelliseen suunnitteluun?

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Terhi-Anna Wilska
ISBN 951-9450-26-2
Sivumäärä 57

Kirjoittaja

Terhi-Anna Wilska