Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa

Ulkomailta adoptoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta

Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni kansainvälisen adoption osapuolista tärkeimmälle ja vähiten kuullulle, eli adoptoidulle itselleen. Näitä adoptoitujen nuorten kokemuksia tuodaan esille kulttuurisen identiteetin ja erilaisuuden viitekehyksessä. Vaikka tutkimuksessa keskitytään kansainvälisesti adoptoituihin, se tuottaa tietoa kantaväestön suhtautumisesta erilaisuuteen ylipäätään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansainvälisestä adoptiosta ja kansainvälisesti adoptoiduista, joista on Suomessa vähän tutkimustietoa.

Suomeen adoptiolapset saapuvat useimmiten vauva- tai pikkulapsi-ikäisinä, jolloin heillä ei välttämättä ole muistikuvia synnyinmaastaan tai tietoa biologisista vanhemmistaan. Useasti heidät erottaa syntyperäisistä suomalaisista vain ulkonäkö. Kantaväestöstä poikkeava ulkonäkö saattaa vaikeuttaa suomalaisuuteen samaistumista, kun adoptoitu joutuu arjessaan kohtamaan kyselyjä alkuperästä ja ”oikeista” vanhemmista. Kansainvälisesti adoptoitujen kantaväestöstä ja perheestä poikkeava ulkonäkö luo mielenkiintoisen kysymyksenasettelun koskien heidän kulttuurista identifioitumistaan. Onko niin, että adoptoitujen kohtaama erilaisuuden kokeminen heikentää heidän samaistumistaan suomalaisuuteen?

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Heidi Ruohio
ISBN 978-952-226-033-8
Kustantaja VL-Markkinointi Oy
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 48

Kirjoittaja

Heidi Ruohio