Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset

Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa

Suomeen ulkomailta muuttaneille vanhemmille yhteistyö koulun kanssa on vaikeampaa kuin muille. Heillä voi olla puutteita kielitaidossa ja suomalaisen koulujärjestelmän tuntemuksessa. Suomalaisen koulun toteuttamat arvot ja toimintatavat eivät ole heille itsestään selviä eivätkä aina hyväksyttyjä.

Maahanmuutto asettaa lapset haavoittuvaan asemaan, koska muuttoprosessi koettelee perhesiteitä. Muuton kokeneet lapset joutuvat opettelemaan uuden kielen, luomaan sosiaaliset verkostot ja sopeutumaan uuteen ympäristöön. Mahdolliset ennakkoluulot ja syrjintä aiheuttavat stressiä. Yli puolet maahanmuuttajaperheiden lapsista elää vähävaraisissa perheissä, ja yksinhuoltajuus on heillä keskimääräistä yleisempää.

Tässä tutkimuksessa on selvitetty maahan muuttaneiden vanhempien ja koulun henkilökunnan näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä maahan muuttaneiden perheiden kanssa. Tutkimuksessa on kartoitettu eri toimijoiden käsityksiä ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiriskeistä ja -voimavaroista. Aineisto koostuu pääkaupunkiseudulla toteutetuista oppilashuoltohenkilökunnan ryhmä- ja yksilöhaastatteluista (24 ammattilaista), maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajien haastatteluista (10 opettajaa) sekä maahanmuuttajavanhempien haastatteluista (13 vanhempaa).

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry
Kirjoittaja Minna Säävälä
ISBN 978-952-226-101-4
Kustantaja Väestöliitto ry
Sivumäärä 96

Kirjoittaja

Minna Säävälä

Minna Säävälä (VTM, PhD) on sosiaaliantropologian dosentti ja Väestöntutkimuslaitoksen entinen erikoistutkija, joka työskentelee nykyään Väestöliiton ohjelmajohtajana.