Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista

Tuloksia PALAPELI–perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Suomen väestö ikääntyy ja työssäkäyvien osuus koko väestöstä vähenee vuosi vuodelta. Tulevaisuudessa uudet, erilaiset työn ja perheen yhteensovittamiskäytännöt tulevat olemaan organisaatioille kilpailuvaltti kilpailtaessa osaavista työntekijöistä. PALAPELI –perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeessa olemme miettineet aihetta perheen arjen näkökulmasta. Kyseinen hanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, joka toteutettiin Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella vuosina 2004–2007.

Palapeli-hanke keskittyi palvelujen käytön edistämiseen osana yrityksissä tapahtuvaa työn ja perheen yhteensovittamistoimintaa. Tavoite oli edistää työn ja perheen yhteensovittamista kehittämällä yritystasolla palvelumalleja, joiden avulla työnantaja helpottaa työntekijöidensä kotitalouspalvelujen käyttöä. Näissä malleissa työnantajayritys toimii palveluntarjoajan ja palvelujen käyttäjän eli työntekijän kohtaamispaikkana. Työntekijän päätettäväksi jää, haluaako hän käyttää tarjottavia palveluja vai ei.

Tässä julkaisussa keskitymme raportoimaan Vantaalla ja Kaarinassa sijainneissa kohdeyrityksissä kerätyn kysely- ja haastatteluaineiston sekä työnantajien edustajilta kerätyn sairaan lapsen hoitopalvelua käsittelevän haastatteluaineiston.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg
ISBN 978-951-945-090-2
Taitto Jouni Korkiasaari
Sivumäärä 122

Kirjoittajat

Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg